Vědecká show pro účastníky Dětské univerzity ČVUT

Více jak 70 účastníci Dětské univerzity ČVUT zažilo vědeckou show pořádanou Ing. Vojtěchem Svoboda, CSc a několika studenty. V rámci programu účastníci shlédli mnoho zábavných fyzikálních experimentů, které hravou formou odhalovaly podstaty fyzikálních zákonitostí a demonstrovaly různé fyzikální jevy.

Týden vědy na Jaderce

Minulý týden proběhl 19. ročník Týdne vědy na Jaderce. Tradiční událost přivedla více jak stovku středoškolských student do laboratoří a poslucháren Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Bohatý program obsahoval mnoho zajímavých přednášek a exkurzí. Více na www.tydenvedy.fjfi.cvut.cz

Rozhovor: Kateřina Limburská postoupila se svou prací do celostátního kola SOČ

Kateřina Limburská se jako studentka třetího ročníku gymnázia letos zúčastnila soutěže SOČ – středoškolská odborná činnost. Kateřina se rozhodla vypracovat svou práci na Katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření pod vedením Ing. Radka Prokeše. Se svou prací „Konfokální rentgenová fluorescenční analýza“ vyhrála krajské kolo v oboru fyzika, čímž postoupila do celostátního kola. Celostátní kolo se konalo v polovině června v Boskovicích, kde se Kateřina v silné konkurenci umístila na devátém místě. To je výborný úspěch, gratulujeme! Ještě před zaslouženými prázdninami nám Kateřina zodpověděla několik dotazů o sobě, své práci a prvním kontaktu s vysokoškolským prostředím.

Nový kurz pro americké studenty na FJFI

Ve dnech 16. – 27. 1. 2017 se na Katedře jaderných reaktorů (KJR) uskuteční pilotní ročník kurzu pro americké studenty a pedagogy z Middlebury Institute of International Studies at Monterey (MIIS), pod názvem NUCLEAR RESEARCH REACTOR PRACTICUM. Předpokládá se, že tímto bude odstartována pravidelná spolupráce MIIS a KJR.