16. října 2015 - Seminář KJCH: Příprava ultrarychlé pulzní radiolýzy a fluorescenční dozimetrie na ELI Beamlines, pozvánka

Dne 16. října 2015 od 8:30 se v atriu v Břehové ulici uskuteční první seminář KJCH v akademickém roce 2015/2016 s vyzvanou přednáškou absolventa Jaderky Ing. Martina Přečka, Ph.D. na téma: „Příprava ultrarychlé pulzní radiolýzy a fluorescenční dozimetrie na ELI Beamlines.“

Pravděpodobně nejužitečnější metodou pro studium mechanismu radiačně chemických reakcí je pulzní radiolýza. Tato metoda však již nějakou dobu naráží na experimentální a technický problém překonání tzv. pikosekundové bariéry – tedy dosažení časového rozlišení pod jednu pikosekundu (10‑12 s). Přitom právě v sub-pikosekundovém časovém období dochází ke tvorbě primárních produktů radiolýzy (například hydratované elektrony a ·OH radikály v případě radiolýzy vody), které jsou zodpovědné za spuštění řetězce následných radiačně chemických reakcí.

Laserem řízené zdroje sekundárního ionizujícího záření připravované v  centru ELI Beamlines umožní studium ultrarychlých radiačně-chemických procesů s časovým rozlišením až v řádu deseti femtosekund (10 fs = 10-14s).  Během přednášky budou proto prezentovány chystané postupy zprovoznění ultrarychlé pulzní radiolýzy na ELI Beamlines. Zmíněny budou také výsledky souvisejícího výzkumu v oblasti fluorescenční dozimetrie, která by mohla umožnit on-line měření dávky v terčových kapalinových tryskách.

Program poté pokračuje přednáškami našich doktorandů. Detailní program je k vidění na stránkách katedry jaderné chemie.

Nestihli jste seminář KJCH? Sledujte nás na SlidesLive!

Galerie

Související studijní obory na Jaderce

Laserová a přístrojová technika Bc. Fyzika

Poskytuje praktické i teoretické znalosti z oblasti laserů, elektroniky a počítačů.

Jaderná chemie Bc. Chemie

Bakalářské studium s důrazem na seznámení se se základy jaderné chemie pro navazující studium.

Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Bc. Ing. Jádro

Zaměření se specializuje na využití ionizujícího záření ve vědě, technice a průmyslu.

Jaderná chemie – specializace v biologii a medicíně Ing. Chemie

Magisterské studium s důrazem na aplikaci v oblastech biomedicínského výzkumu a praxe.

Jaderná chemie - specializace chemie životního prostředí Ing. Chemie

Magisterské studium s důrazem na aplikaci v oblastech životního prostředí.

Jaderná chemie - specializace v aplikované jaderné chemii Ing. Chemie

Magisterské studium s aplikací jaderných metod, radionuklidů a ionizující záření ve vědě a technice.

Laserová technika a elektronika Ing. Fyzika

Rozšíření znalostí v oboru sestavování laserů a elektronických součástek.

Zaujal vás tento článek? Podělte se o něj s ostatními!