Cena Milana Odehnala putovala i na FJFI

Převzato ze stránky České fyzikální společnosti:

Česká fyzikální společnost, sekce JČMF vypisuje opakovaně, zpravidla v dvouletých intervalech, soutěž vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala.
Milan Odehnal (15.12.1932 - 17.9.1988) byl vynikající experimentátor, a současně i teoretik ve fyzice nízkých teplot, jedna z nejvýznačnějších postav české fyziky šedesátých až osmdesátých let. Mezi jeho výsledky patří polarizované protonové terčíky (použití organických látek pro velké terčíky), jaderná magnetická rezonance (objev dvoukvantových přechodů, zákonitosti zakázaných přechodů ve slabých magnetických polích), slabá supravodivost a supravodivé kvantové magnetometry SQUID (měření magnetických polí lidského srdce a mozku).

Výsledky soutěže za rok 2010
Česká fyzikální společnost vědecká sekce JČMF projednala výsledky soutěže o Cenu Milana Odehnala pro rok 2010. Posoudila návrh poroty a rozhodla takto:
Vítězem soutěže se stal Mgr. Dalibor Nedbal, Ph.D. z Ústavu částicové a jaderné fyziky, MFF UK za soubor prací věnovaných studiu kosmického záření a záření gama experimentem H.E.S.S. .
Na druhém místě skončili: Mgr. Petr Marek, Ph.D. z Katedry optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za práce v oboru kvantové optiky a Mgr. Jan Zemen z Oddělení spintroniky a nanoelektroniky FZÚ AV ČR, v.v.i. za studium feromagnetických polovodičů.
Třetí cenu získali: Mgr. Jaromír Chalupský z Oddělení laserového plazmatu FZÚ AV ČR v.v.i a Katedry fyzikální elektroniky FJFI ČVUT za práce s  rentgenovými lasery, Ing. Ondřej Klimo Ph.D. z Katedry fyzikální elektroniky FJFI ČVUT za práce z fyziky laserového plazmatu a Ing. Martin Štefaňák z Katedry fyziky FJFI ČVUT za soubor prací věnovaných kvantovým náhodným procházkám.


Soutěže se v roce 2010 zúčastnilo celkem dvanáct účastníků. Odborná úroveň všech posuzovaných prací byla mimořádně vysoká. Porota proto rozhodla ocenit celkem 6 prací udělením dvou druhých a tří třetích cen a udělit i 2 čestná uznání.

Více informací přímo na stránkách České fyzikální společnosti

http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/cfs/view.php?content=./content/odehnal.html

Galerie

Související studijní obory na Jaderce

Matematická fyzika Bc. Ing. Matematika

Matematika s fyzikálním nadhledem a fyzika s matematickou přesností.

Fyzikální elektronika Bc. Fyzika

Nabízí teoretické a praktické znalosti z oblasti laserové techniky, optiky a nanostruktur.

Zaujal vás tento článek? Podělte se o něj s ostatními!