Matematické modelování a inženýrská informatika

převzato z Pražské techniky 06/2007

Jedná se o magisterská zaměření Matematické modelování, Softwarové inženýrství a Tvorba software a bakalářské zaměření Praktická informatika. Vynikajícím absolventům inženýrského studia nabízí katedra doktorské studium oboru Matematické inženýrství se zaměřením na matematické modelování a informatiku.

Celý článek čtěte v přiloženém pdf.

Příloha: PT6_07.pdf

Galerie

Související studijní obory na Jaderce

Matematické inženýrství Bc. Ing. Matematika

Vhodná kombinace teoretické přípravy s inženýrskou praxí, která je u nás zcela ojedinělá.

Matematická informatika Bc. Ing. Informatika

Obor vychovává matematiky, kteří rozumějí počítačům, i programátory, kteří rozumějí matematice.

Matematické inženýrství Matematika

Matematika rozvíjí logické myšlení, a proto se matematický inženýr uplatní všude.

Aplikovaná informatika Bc. Informatika

Informatika s prohloubenou výukou angličtiny a solidním matematicko-fyzikálním základem.

Zaujal vás tento článek? Podělte se o něj s ostatními!