Nanotechnologie pro společnost

Projekt výzkumného programu Akademie věd ČR Nanotechnologie pro společnost v názvem Nanokompozitní, keramické a tenkovrstvé scintilátory.

Tento vědeckovýzkumný projekt řeší společně několik ústavů Akademie věd (fyzikální ústav, ústav anorganické chemie), fakult Karlovy univerzity (Matematicko – fyzikální fakulta, Přírodovědecká fakulta), ČVUT (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská) a firma CRYTUR, s.r.o. V rámci projektu na KJCH vyvíjíme technologie přípravy perspektivních scintilačních materiálů ve formě nanoprášků, nanokompositů, optických keramik a tenkých vrstev. Studujeme jejich morfologické, optické, luminiscenční a scintilační vlastnosti.

Důraz klademe zejména na pochopení role povrchu nanozrn a nanometrických rozhraní v procesech přenosu a záchytu energie při scintilační konverzi, porozumění podstatě opticky aktivních defektů, a jejich souvislost s použitou technologií. Optimalizace technologie vedoucí k maximalizaci užitné hodnoty vyvíjených scintilátorů a jejich testy v podmínkách praktických aplikací umožní vytypovat vhodné technologické postupy a perspektivní materiálové systémy, které mohou dát vzniknout nové generaci scintilačních materiálů.

Scintilační detektory na jejich bázi pak umožní další rozvoj a inovaci aplikací v lékařství, průmyslu, výstavbě obřích urychlovačů, bezpečnostních opatřeních, vědě samotné a všude tam, kde je potřeba monitorovat ionizující záření nebo energetické částice.

Na projektu se na FJFI kromě akademických pracovníků – učitelů podílejí také studenti, kteří pracují na jednotlivých tématech v rámci bakalářských, diplomových a dizertačních prací.Výjimkou nejsou ani studenti středních škol (gymnázií), kteří zde pracují na dílčích tématech v rámci aktivit SOČ. V současnosti se věnujeme hlavně přípravě nanokrystalů různých materiálů působením ionizujícího a UV záření.

Zpracoval Ing. Václav Čuba, Ph.D.  

Galerie

Související studijní obory na Jaderce

Optika a nanostruktury Ing. Fyzika

Zaměřeno na praktické využití teoretických znalostí z oblasti optiky a nanostruktur.

Jaderná chemie - specializace v aplikované jaderné chemii Ing. Chemie

Magisterské studium s aplikací jaderných metod, radionuklidů a ionizující záření ve vědě a technice.

Zaujal vás tento článek? Podělte se o něj s ostatními!