Rozhovor: Kateřina Limburská postoupila se svou prací do celostátního kola SOČ

Kateřina Limburská se jako studentka třetího ročníku gymnázia letos zúčastnila soutěže SOČ – středoškolská odborná činnost. Kateřina se rozhodla vypracovat svou práci na Katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření pod vedením Ing. Radka Prokeše. Se svou prací „Konfokální rentgenová fluorescenční analýza“ vyhrála krajské kolo v oboru fyzika, čímž postoupila do celostátního kola. Celostátní kolo se konalo v polovině června v Boskovicích, kde se Kateřina v silné konkurenci umístila na devátém místě. To je výborný úspěch, gratulujeme! Ještě před zaslouženými prázdninami nám Kateřina zodpověděla několik dotazů o sobě, své práci a prvním kontaktu s vysokoškolským prostředím. 

 

Ahoj Kačko, pověz nám nejprve něco o sobě. Kde studuješ?

Jsem studentkou třetího ročníku pražského všeobecného gymnázia Na Vítězné pláni.

 

A čím se bavíš ve volném čase, když zrovna nebádáš?

Moc ráda ve svém volném čase tančím, navštěvuji semináře standartních a latinskoamerických společenských tanců. Dále se věnuji power-józe. Pravidelně už dva roky studuji astronomický kurz na Štefánikově hvězdárně v Praze. Mimo to se snažím trávit volný čas v přírodě, s kamarády a přítelem. Ráda cestuji a miluji dobré jídlo, hlavně středomořskou kuchyni.

 

To je spousta zájmů. Které předměty tě nejvíc baví ve škole? Předpokládám, že fyzika…

Ano, fyzika je skutečně můj nejoblíbenější předmět a samozřejmě k fyzice se těsně pojí i matematika, velmi mě zajímá i astrofyzika. Z dalších předmětů mě ale také velmi baví literatura a zeměpis. Myslím si, že je potřeba, aby se člověk zajímal i o jiné obory, které ho obohacují novými zkušenostmi, souvislostmi a všeobecnými znalostmi, které rozhodně pouze z fyziky nezískám.

 

To je skvělé, že to takto vnímáš. Myslím, že ne každý tvůj vrstevník má takto osvícený pohled. Pověz nám, proč ses rozhodla pro SOČ?

Zkrátka jsem prahla po nových informacích, které se na střední škole jen tak nedozvím. Chtěla jsem dělat kromě školy něco navíc a také mě zajímalo, jak to vlastně na vysoké škole vypadá. Spoléhala jsem také na to, že mi práce SOČ a spolupráce s Jaderkou pomůže rozhodnout, čemu bych se v budoucnu chtěla věnovat, jaký obor si zvolit, jestli je vůbec cesta výzkumu a vědy pro mě ta pravá.  

 

Představ nám, prosím, své téma.

Má práce – Konfokální rentgenová fluorescenční analýza, je název nové fyzikální analytické metody, která slouží pro výzkum cenných uměleckých děl a historických předmětů, a je zcela nedestruktivní. Pomocí této metody se lze s využitím RTG záření ponořit do jednotlivých hloubek předmětu a zjistit, jaké prvky jsou v jednotlivých vrstvách obsaženy.  Toto umožní zjištění např. prvkového složení pigmentů, stáří obrazu, odhalení falsifikátů nebo odhalit skrytou malbu, která se nachází ve vrstvě pod povrchem obrazu.

 

Jak se ti spolupracovalo s vedoucím tvém práce a jak vlastně taková spolupráce probíhá?

Musím říct, že se mi pracovalo skvěle. Pravidelně jsem docházela přibližně jednou za dva týdny na Jaderku, kde jsem měla schůzky se svým konzultantem. Postupně mi pomáhal pochopit teorii a podstatu mého výzkumu, jelikož to bylo pro mě úplně něco nového, o čem se ani na střední škole neučí. Dále mě můj konzultant naučil práci s přístroji, kterým se má práce věnovala, a následně mi pomáhal s písemným zpracováním.  Zároveň jsem ale také musela sama číst odbornou literaturu v anglickém jazyce a psát o víkendech celou práci. Kdykoliv jsem se ale mohla na všechno zeptat a ve svém konzultantovi jsem měla velkou oporu.

Zejména bych tedy chtěla poděkovat panu Ing. Radkovi Prokešovi, paní Ing. Kamile Johnové a vedoucímu katedry panu doc. Ing. Tomášovi Trojkovi, Ph.D.

 

Rádi jsme pomohli. Co bys řekla o své časové vytíženosti? Bylo pro tebe náročné skloubit školu a práci na SOČ?

Chci říct, že ačkoliv pro mě byla práce na SOČ sebenáročnější, vždycky jsem si zkrátka musela najít nějaký čas, který jsem své práci obětovala, jelikož mě práce na Jaderce velmi bavila a chodila jsem tam ráda. Musela jsem si stanovit své priority a SOČ byla na prvním místě před vším ostatním. Časová náročnost byla tím větší, čím více jsem měla znalostí a nořila se do odborné práce a začala psát vlastní samotnou práci. Čím bližší bylo odevzdání práce do soutěže SOČ, tím jsem Jaderku navštěvovala častěji a ve škole to bylo zkrátka velmi náročné. Ovšem vydané úsilí se rozhodně vyplatilo a nikdy nelituji času, který jsem věnovala práci SOČ.

 

Jak vlastně probíhá samotná soutěž, tedy obhajoba tvé práce?

V březnu tohoto roku se konalo nejdříve školní kolo, ve kterém jsem postoupila do krajského kola, které se uskutečnilo v dubnu. Obhajoba spočívala v prezentaci na 10-15 min a poté následovaly otázky odborné poroty. Celková obhajoba celé mé práce, které jsem se věnovala rok a půl, trvala pouhých 20 minut, což je velmi krátká doba.  Nyní se chystám do celostátního kola.

 

Co myslíš, že ti tvorba práce SOČ dala do života?

Asi nemá cenu zmiňovat, kolik nových informací jsem se dozvěděla. Samotná práce mě také naučila, jak se vlastně píše odborný text. Dále mi docházení na Jaderku přiblížilo, jak to vypadá na vědeckém pracovišti a co všechno výzkum obnáší. Nehledě na to, že jsem se naučila plnit svou práci včas a podle plánu. Díky práci SOČ a Jaderce jsem našla ještě větší zalíbení ve fyzice a vím, že se chci tomuto oboru věnovat dál ve svém životě po střední škole. Samotný úspěch v krajské soutěži mi pomohl zvýšit sebevědomí a jsem jistější ve vystupování před lidmi. Zjistila jsem také, kolik blízkých lidí se zajímá a podporuje mě v tom, co dělám. To bylo velmi příjemné zjištění.

 

To všechno se ti bude určitě hodit nejen v budoucím studiu. Jak na tebe vlastně působilo akademické prostředí? Těšíš se, až budeš jednou po chodbách (doufáme, že naší) fakulty kráčet jako studentka?

Prostředí na Jaderce mě už při první návštěvě nadchlo. Spolupracovala jsem s velmi milými lidmi, kteří mi byli ochotní se vším pomoct a dodali mi velkou podporu při obhajobě mé práce. Těchto lidí si velmi vážím a vždy jsem se na další návštěvu Jaderky těšila. Jaderka pro mě reprezentuje přátelské prostředí.

Trochu se bojím množství povinností a nároků, které na studenty klade vysoká škola. Dále mám obavy z jiného stylu učení, ale věřím, že si zvyknu a bude to skvělé.

 

Nemůžu si odpustit zvídavý dotaz: plánuješ studovat Jaderku?

Po dlouhém rozhodování jsem se nakonec rozhodla pro studium Jaderky. A moc se těším, že již prostředí této školy znám a seznámím se s dalšími skvělými lidmi, jako jsem potkala doposud.

 

Aktualizace 20.6.2017

Popiš nám své dojmy z celostátního kola SOČ.

Celostátní kolo se letos konalo ve městě Boskovice v Jihomoravském kraji. Moc jsem si celý víkend užila, byla zde skvělá atmosféra. Nejdříve jsem se bála, že na tuto soutěž pojedou samí nekomunikativní intelektuálové, ale naopak jsem poznala spoustu zajímavých, chytrých sočkařů, se kterými jsem si rozuměla, ať už soutěžili v jakémkoli oboru. Po obhajobách jsme všichni ze SOČ zahodili veškerý stres z celého dne za hlavu a strávili společný večer v úžasné atmosféře města Boskovic. Na závěrečném vyhlášení jsem se pak všichni podporovali.

Co se týče samotné soutěže a obhajob, byla jsem velmi překvapená, že mezi účastníky nebylo cítit žádné napětí nebo rivalita. Ovšem porota byla až moc kritická a obhajoby byly opravdu těžké a stresující. Ačkoliv jsem z mého umístění zklamaná, po celé soutěži mám stále motivaci pokračovat dál ve své práci, nebo naopak začít pracovat na něčem novém a zkusit možná i další soutěže.  Celá soutěž byla pro mne velice přínosná hlavně v tom, že se musím naučit vyrovnávat s neúspěchy a že se vše netočí pouze okolo umístění v soutěži. Vědomosti a zkušenosti, které jsem získala, mi zůstanou navždy a pomůžou mi v mé budoucí studijní i pracovní kariéře.

Ještě jednou gratulujeme ke skvělému výsledku, přejeme mnoho štěstí v dalším studiu a budeme se těšit na shledanou na Jaderce.

Pozn. Red.: Dokončením práce SOČ spolupráce s Jaderkou vůbec končit nemusí! Kateřině se práce na katedře zalíbila natolik, že už nyní přemýšlí o další spolupráci, ať už v rámci některé další soutěže anebo i mimo ní. Rádi ji ve svém kolektivu přivítáme. 

Galerie

Související studijní obory na Jaderce

Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Bc. Ing. Jádro

Zaměření se specializuje na využití ionizujícího záření ve vědě, technice a průmyslu.

Zaujal vás tento článek? Podělte se o něj s ostatními!