Spolupracujeme s protonovým terapeutickým centrem

Jaderné metody nacházejí v poslední době stále širší lékařské uplatnění jak v radiodiagnostice, tak radioterapii. Jednou z nově se rozvíjejících metod je tzv. hadronová terapie v praxi zatím využívající zejména protonové svazky. Její známou výhodou je možnost doručit požadovanou dávku do cílového objemu způsobem šetrnějším k okolním tkáním. První takové terapeutické pracoviště v České republice – Pražské protonové centrum (PTC) – je v současné době budováno v Praze v areálu FN Na Bulovce. V souvislosti se zajištěním radiační bezpečnosti jeho budoucího provozu bylo mimo jiné nutno posoudit účinnost stínících konstrukcí. Právě na tomto úkolu se podíleli pracovníci Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícícho záření FJFI ČVUT v Praze.

K potřebným výpočtům byly použity stochastické metody simulace transportu záření (metoda Monte Carlo). V prvním kroku byly identifikovány hlavní zdroje a komponenty sekundárního záření, vznikajícího interakcí primárního svazku (generovaného cyklotronem s výstupní energií 230 MeV) a provedeny výpočty úhlových a energetických distribucí neutronů a fotonů, jako hlavních složek. Tyto základní parametry vznikajících polí neutronů a fotonů byly modelovány v jednoduché geometrii tlustého terče a využity jako zdrojový člen pro analýzu vlastností stínících konstrukcí, navržených v projektu PTC. Provedená analýza stínění prokazuje, že projektový návrh splňuje z hlediska radiační ochrany požadavky platné legislativy v oblasti obecných limitů ozáření.

Více informací můžete najít na webu PTC Praha – http://www.ptc.cz/.

 

Související studijní obory na Jaderce

Radiologická fyzika Ing. Radiologie

Magisterský studijní program zaměřený na aplikace ionizujícího záření v medicíně.

Radiologická technika Bc. Radiologie

Tříletý obor zakončený ziskem titulu Bc. se zaměřením na aplikace ionizujícího zaměření v medicíně.

Zaujal vás tento článek? Podělte se o něj s ostatními!