Studentská soutěž o nejlepší práci v oboru radiologická technika a radiologická fyzika

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření vypisuje v rámci řešení grantu Rozvoj bakalářského studijního oboru Radiologická technika a magisterského studijního oboru Radiologická fyzika (CZ.2.17/3.1.00/33302) ve školním roce 2010 – 11

Studentskou soutěž

  o nejlepší bakalářskou práci v oboru RT, o nejlepší práci na výzkumném úkolu v oboru RF a o nejlepší diplomovou práci v oboru RF     Podmínky soutěže: Oceněny budou vždy tři nejlepší práce odevzdané a obhájené v řádném termínu. Ceny pro  nejlepší bakalářskou práci v oboru RT a nejlepší práci na výzkumném úkolu v oboru RF budou 5, 4 a 3 tisíce Kč za 1., 2., a 3. místo, ceny za nejlepší diplomovou práci v oboru RF 7, 5 a 4 tisíce Kč za 1., 2. a 3. místo. Porota si vyhrazuje právo cenu neudělit nebo ceny rozdělit. Práce vypracované v  anglickém jazyce budou preferovány.                  V Praze 1. 3. 2011                                                 manažer projektu      

 

Více o řešení projektu OPPA 33302 na odkazu zde.

Související studijní obory na Jaderce

Radiologická technika Bc. Radiologie

Tříletý obor zakončený ziskem titulu Bc. se zaměřením na aplikace ionizujícího zaměření v medicíně.

Radiologická fyzika Ing. Radiologie

Magisterský studijní program zaměřený na aplikace ionizujícího záření v medicíně.

Zaujal vás tento článek? Podělte se o něj s ostatními!