Nový kurz pro americké studenty na FJFI

Ve dnech 16. – 27. 1. 2017 se na Katedře jaderných reaktorů (KJR) uskuteční pilotní ročník kurzu pro americké studenty a pedagogy z Middlebury Institute of International Studies at Monterey (MIIS), pod názvem NUCLEAR RESEARCH REACTOR PRACTICUM. Předpokládá se, že tímto bude odstartována pravidelná spolupráce MIIS a KJR.

Cenu Crytur

Cenu Crytur získala Martina Thomasová, doktorandka KMAT FJFI ČVUT za diplomku pod vedením doc. Hanuše Seinera na téma Vývoj elastických konstant polykrystalů slitin s tvarovou pamětí při napěťově indukované reorientaci.

Tokamak Golem v Hydepark ČT

V pořadu Hydepark, na téma budoucnost jaderné fúze, byl hostem generální ředitel ITERu Bernad Bigot. V rámci pořadu byla také popsána vzdělavácí a výzkumná činnost prováděná na našem školním tokamaku Golem.

Ocenění IUPAC Poster Prize směřuje na KJCH!

Doktorandka katedry jaderné chemie Ing. Kseniya Popovich​ získala ocenění IUPAC Poster Prize za práci na téma "Nanohybrid systems based on scintillating nanoparticles for x-ray induced photodynamic therapy" na 68. sjezdu chemických společností, který se konal od 4. do 7. září v Praze. Ocenění převzala od prof. Ing. Jana Johna, CSc. (předsedy České společnosti chemické​).