Cenu Crytur

Cenu Crytur získala Martina Thomasová, doktorandka KMAT FJFI ČVUT za diplomku pod vedením doc. Hanuše Seinera na téma Vývoj elastických konstant polykrystalů slitin s tvarovou pamětí při napěťově indukované reorientaci.

Tokamak Golem v Hydepark ČT

V pořadu Hydepark, na téma budoucnost jaderné fúze, byl hostem generální ředitel ITERu Bernad Bigot. V rámci pořadu byla také popsána vzdělavácí a výzkumná činnost prováděná na našem školním tokamaku Golem.

Ocenění IUPAC Poster Prize směřuje na KJCH!

Doktorandka katedry jaderné chemie Ing. Kseniya Popovich​ získala ocenění IUPAC Poster Prize za práci na téma "Nanohybrid systems based on scintillating nanoparticles for x-ray induced photodynamic therapy" na 68. sjezdu chemických společností, který se konal od 4. do 7. září v Praze. Ocenění převzala od prof. Ing. Jana Johna, CSc. (předsedy České společnosti chemické​).

11. Letní univerzita ETE 2016

Osmatřicet studentů a pět pedagogů z 11 fakult šesti vysokých škol technického zaměření si v závěru minulého týdne odvezlo z Jaderné elektrárny Temelín diplom potvrzující absolvování letošního v pořadí už jedenáctého ročníku temelínské Letní univerzity.

Boridování oceli ve finále Amavetu

Středoškolák Tonda Šámal se dostal se svým projektem o boridování oceli do letošního finále soutěže Amavet. Školili ho lidé z Jaderky.