Doktorandka katedry jaderné chemie o přechodu na Jaderku v rádiu Wave a hlubinných úložištích

Lucie Baborová, roz. Ramešová, doktorandka katedry jaderné chemie, byla hostem pořadu Universum Rádia Wave. Mluvila o svém přechodu na Jaderku na doktorské studium z Univerzity Karlovy a krátce seznámila posluchače o problematice hodnocení dlouhodobé bezpečnosti plánovaného hlubinného úložiště radioaktivního odpadu - konkrétně o jejím výzkumu na Jaderce zaměřeném na migraci radioaktivních látek inženýrskými bariérami.

Sedmá řada periodické tabulky prvků je kompletní!

Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii (IUPAC) zveřejnila na konci roku 2015 mezi chemiky dlouho očekávané potvrzení potvrzení existence 4 nových chemických prvků v 7. řadě periodické tabulky - 113, 115, 117 a 118 (označení dle protonového čísla), 7. řada periodické tabulky tak byla zkompletována. Objevitelské země byly současně vyzvány, aby navrhly jejich trvalé jméno a zkratku.

Čtyřnásobné ocenění studentů Jaderky na setkání Mladé generace České nukleární společnosti

Každoroční prosincové setkání Mladé generace České nukleární společnosti v Brně nezůstalo bez úspěchu studentů Jaderky za jejich bakalářské a diplomové práce. Studenti převzali ocenění od Ing. Milana Miky, vedoucí odd. Marketing a prodej ÚJV Řež, a.s., a Ing. Karla Katovského, Ph.D., odborného asistenta FEKT VUT v Brně.

Vyšlo v Pražském fotbalovém speciálu: Markéta Hurychová, studentka FJFI, fotbalistka Zlíchova

Sama by se za renesančního člověka neoznačila, ale při pohledu na výčet jejích koníčků a aktivit snad ani jiná charakteristika nejde použít. Vždyť obránkyně Zlíchova MARKÉTA HURYCHOVÁ se věnuje či věnovala stepu, amatérskému divadlu, zpěvu a malování, navíc studuje jadernou fyziku a pochopitelně hraje i fotbal. „Dělám všechno, ale nic pořádně,“ podotýká s úsměvem.

100 let od narození Philipa Morrisona

Před 100 lety se narodil jeden z tvůrců jaderné zbraně Philip Morrison. Ve studiu 6 - víkend nám o vývoji jaderné zbraně pohovořil děkan Jaderky prof. Ing. Igor Jex, DrSc. a nezapomněl zmínit i 60-leté výročí fakulty!