Pomáhají nahlédnout do vývojových stádií Vesmíru

FJFI – Centrum pro fyziku ultra-relativistických jaderných srážek: Od počátku roku 2007 pracuje na katedře fyziky FJFI ČVUT centrum základního výzkumu věnující se tematice fyziky ultra-relativistických jaderných srážek. Výzkumné centrum vzniklo na základě soutěže programu Centra základního výzkumu LC a je financováno z prostředků MŠMT.

O radioaktivních odpadech a využití záření

CRRC, jako dceřiná organizace katedry jaderné chemie (KJCH ) FJFI, bylo zřízeno 1. ledna 2003 na základě úspěšného projednání projektu podaného do soutěže na podporu Výzkumných center ČVUT vypsané vedením ČVUT . Po celou dobu existence Centra existují mezi ním a K JCH velmi úzké vazby, většina níže uvedených problematik je řešena v úzké spolupráci obou pracovišť.

O záření i fyzické kondici

Pokud byste se zeptali studenta prvního ročníku FJFI, co je to dozimetrie, s devadesátiprocentní pravděpodobností ho přivedete do rozpaků. Nelze se tomu příliš divit. Dozimetrie není frekventované slovo a také já jsem měl o tomto oboru v prvním ročníku jen nejasnou představu.

Experimentů se účastní i studenti

FJFI se podílí na několika experimentech z oboru fyziky elementárních částic. Jedním z nich je COMPASS, experiment, který běží na urychlovači SPS v CERN – evropském středisku pro výzkum elementárních částic u Ženevy ve Švýcarsku. KSE se podílí na jeho softwarovém zabezpečení.

"Jaderný chemik" má dobrý zvuk

Chemie je na ČVUT vyučována již 200 let, přesněji od roku 1806 (100 let od založení české stavovské školy F. J. Gerstnerem), kdy na Českém stavovském polytechnickém ústavu byla ustavena dvě oddělení: matematické a chemické. Po vzniku VŠCHTI v rámci ČVUT ve 20. letech minulého století a jeho vyčlenění ze svazku ČVUT jako samostatné VŠCHT v 50. letech nese standartu chemie na ČVUT právě Katedra jaderné chemie (KJCH) Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI).

Matematické modelování a inženýrská informatika

Vyšlo v Pražské technice 2007/06 Jedná se o magisterská zaměření Matematické modelování, Softwarové inženýrství a Tvorba software a bakalářské zaměření Praktická informatika. Vynikajícím absolventům inženýrského studia nabízí katedra doktorské studium oboru Matematické inženýrství se zaměřením na matematické modelování a informatiku.

O výzkumu únavy materiálů a spolehlivosti konstrukcí

Sestrojení řádkovacího elektronového mikroskopu umožnilo materiálovým inženýrům vstoupit do dosud neznámých končin mikrosvěta, ve kterém se rozhoduje o tom, zda součást ze sledovaného materiálu bude po požadovanou dobu schopna náležitým způsobem plnit funkci, pro kterou byla vyrobena. Mikrodefekty, pozorovatelné v řádkovacím elektronovém mikroskopu při zvětšeních až 100 000×, lze přirovnat k potůčkům, které mohou v důsledku působení vnějších vlivů postupně sílit a slévat se do řeky, která může způsobit kalamitu – lom součásti či vážnou havárii celé konstrukce.

Katedra jaderných reaktorů a "její" reaktor VR-1 Vrabec

Od samého začátku činnosti jaderné fakulty byla soustředěně sledována problematika spolehlivého a bezpečného využívání jaderné energie pro energetické i výzkumné účely. Tuto odbornou oblast sledovala katedra, která pod různými názvy vychovávala první (tehdy poměrně početné) generace československých jaderných specialistů.