Neutrony ve službách materiálového výzkumu

První experimenty s difrakcí neutronů jsou datovány rokem 1936. Tehdy se podařilo prokázat, že neutrony emitované zdrojem Ra-Be a vrstvou parafinu moderované na tepelné se při interakci s atomy monokrystalu MgO rozptylují podobně jako rentgenové záření. O prakticky použitelných metodách difrakce neutronů lze však hovořit teprve po roce 1945, resp. po výstavbě výzkumných jaderných reaktorů, které umožnily získat dostatečně intenzivní svazky neutronů.