LHC opět v provozu

Dnes (5. 4. 2015) ráno byl, po dvouleté pauze, opět spuštěn urychlovač LHC v CERNu.

One-liner competition Wolfram

Pozdě, ale přece oznamujeme, že Filip Novotný, doktorand z katedry fyzikální elektroniky, získal čestné uznání v soutěži One-liner competition 2014 organizované firmou Wolfram v rámci Wolfram Technology Conference.

Čestný doktorát pro Richarda Lednického

Vědecká rada ČVUT se rozhodla udělit Dr. Lednickému čestný doktorát na návrh děkana FJFI jako uznání jeho přínosu pro vývoj metod ke studiu kvark-gluonového plazmatu a za jeho podporu základnímu výzkumu na ČVUT.