Nový web Studentské unie při FJFI

Dne 9. března 2015 byl spuštěn nový web Studentské unie při FJFI. Podle slov SU je to na něm ještě čerstvé, voňavé a neopracované, tak omluvte případné nedostatky.

Tokamak GOLEM řízený na vzdálenost 6000 km

23. dubna 2015 byl tokamak GOLEM ovládán až z 6000 km vzdálené konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii v Indii, kde vzdálené řízení tokamaku GOLEM zaznamenalo veliký úspěch.

60 let mírového využití jádra v Československu

V tomto roce slaví Česko a Slovensko 60. výročí mírového využívání jaderné energie, které bylo odstartováno mezivládní dohodou z 23. dubna 1955 mezi tehdejším Československem a bývalým Sovětským svazem.

LHC opět v provozu

Dnes (5. 4. 2015) ráno byl, po dvouleté pauze, opět spuštěn urychlovač LHC v CERNu.

One-liner competition Wolfram

Pozdě, ale přece oznamujeme, že Filip Novotný, doktorand z katedry fyzikální elektroniky, získal čestné uznání v soutěži One-liner competition 2014 organizované firmou Wolfram v rámci Wolfram Technology Conference.