Čestný doktorát pro Richarda Lednického

Vědecká rada ČVUT se rozhodla udělit Dr. Lednickému čestný doktorát na návrh děkana FJFI jako uznání jeho přínosu pro vývoj metod ke studiu kvark-gluonového plazmatu a za jeho podporu základnímu výzkumu na ČVUT.

Poster Prize na konferenci "Nanoplasmonics"

Doktorandka Ing. Lucie Štolcová z katedry fyzikální elektroniky získala Poster Prize na převelice výběrové konferenci "Nanoplasmonics" (Faraday Discussion 178) v Londýně.

Chvíle na zamyšlení o vašem výzkumu

Věda a výzkum jsou spojeny s prezentací výsledků odborné veřejnosti, ale některé výsledky mají významný prospěch i pro širokou veřejnost. Jak převádíte své výsledky do srozumitelné podoby pro své přátele nebo členy rodiny, kteří z oboru nejsou a kteří se vás neustále ptají, co na Jaderce nebo obecně ve výzkumu děláte?

První a druhé místo v soutěži ČNS a ÚJV Řež míří na KJCH

V soutěži o nejlepší bakalářskou práci v oblasti mírového využívání jaderné energie pořádané Českou nukleární společností a ÚJV Řež, a.s., se umístil na prvním místě Bc. Tomáš Rosendorf, student navazujícího magisterského studia oboru Jaderná chemie na katedře jaderné chemie, s prací na téma: „Difúze vybraných aniontů kompaktovaným bentonitem“.

Hyperion Cluster

Již více než deset let uběhlo od okamžiku, kdy kolegové na Katedře matematiky (KM) FJFI začali budovat sadu počítačů určených pro výuku paralelních algoritmů a experimentování s úlohami paralelního programování. V současnosti pracujeme s výkonným kompaktním clusterem, který jsme pojmenovali „Hyperion Cluster“.

V hlavní roli uran

Není příliš lichotivé, že jaderná energetika vznikla jako vedlejší produkt výzkumu historicky nejničivější zbraně. Na druhou stranu je výhodou, že byla vyvinuta jako celek s předpokladem, že „užitečné“ produkty ozařování paliva se z něj budou separovat a recyklovat.