28th Miller Conference on Radiation Chemistry

Bylo 14. března (hodně brzy) ráno a já jsem si říkala, že jsem se asi zbláznila. Já, která nesnáším cestování, nebyla jsem nikdy nikde v zahraničí sama a v životě jsem neopustila Evropu, za pár hodin letím sama do Izraele. Pořád jsem se uklidňovala tím, že to třeba dobře dopadne :-D Vzhledem k tomu, že kamkoliv jedu, vždy se něco zkomplikuje, raději jsem si předem vyhledala čísla na ambasády, nemocnice, a pod. :) Organizátora konference jsem pobavila, když jsem po něm pro jistotu chtěla jeho telefonní číslo. O pár hodin později jsem byla ráda, že ho mám...

V Praze bylo nepříjemných -10 °C, tak jsem se těšila do tepla (celý týden mělo být 30 °C a slunečno). Podle plánu jsem po příletu do Tel Avivu měla mít něco přes hodinu času, než odjede (poslední) organizovaný transfer Tel Aviv-Mrtvé moře. V případě, že bych ho nestihla, nedalo se hromadnou dopravou to odpoledne už dostat a musela bych buď přespat na letišti a nebo si vzít taxík. Podle oficiálních průvodců se nedoporučuje, aby žena (kor cizinka) sama stála na nástupišti MHD, což mě velmi uklidnilo :) Tak jsem se předem rozhodla, že bych jela taxíkem - nehledě na peníze. Bohužel, ani cestování taxíkem není bez problémů – taxíky jsou barevně označené podle náboženské příslušnosti a každá barva má také nějaká omezení, kam může a kam nemůže jet. To člověka uklidní :) Předem jsem organizátory prosila, ať na mě autobus případně počká, kdybych se zdržela na pasové kontrole. Byli moc vstřícní a slíbili, že samozřejmě počkají.

V pořádku jsem (s tříhodnovým předstihem) dorazila na letiště Václava Havla a podstoupila pohovor, proč letím do Izraele, jestli je nutné, abych se konference zúčastnila. Tak jsem se také dozvěděla, že jsem jako žena, která cestuje sama, předem podezřelá z terorismu. Ještě, že jsem se prozřetelně nezmínila, že konference je radiačně-chemická :-D. V plánovaný čas odletu nám oznámili, že budeme mít alespoň tři hodiny zpoždění (takže transfer nestihnu). To bylo něco na mé rozjitřené nervy. Představovala jsem si, jak sama pojedu přes celý Izrael a měla jsem chuť jet domů. Zkusila jsem zavolat hlavnímu organizátorovi konference, co mám dělat. Byl samé „don’t worry“, všechno se vyřeší. V Tel Avivu jsem opět podstoupila pohovor, proč do Izraele jedu. Po asi 20ti minutách jsem dostala povolení ke vstupu do země. Na letišti v Tel Avivu na mě čekal jeden z organizátorů. Není nad to, sednout s cizím chlapem do taxíku a jet 4 hodiny neznámou zemí :-D. Posledních asi 30 km byly samé zatáčky a klesali jsme k Mrtvému moři – to bylo něco na můj žaludek. Ubytovala jsem se v hotelu a šla úplně vyčerpaná spát.

Ráno jsem se vzbudila, podívala se z balkónu a pohled stál za to – pár metrů ode mě bylo Mrtvé moře :)

Ve vědě jsou důležité vlastní dosažené výsledky, ale také je nutné tyto výsledky prezentovat. Na Miller Conference on Radiation Chemistry se každé dva roky sjíždí špičky z oboru z celého světa a tudíž lze diskutovat o problémech, které nastaly během řešení dané problematiky a nebo získat nové impulzy. Významným přínosem je také, že lze porovnávat vývoj radiační chemie a fotochemie ve světě a sledovat nové trendy v těchto oblastech. Účastnila jsem se již třetí Miller conference v řadě. Zatímco většina příspěvků na 26th Miller Conference on Radiation Chemistry (2009, Maďarsko) byla zaměřena na teoretické poznatky radiační chemie, v 27th Miller Conference on Radiation Chemistry (2011, Švédsko) se oblast zájmu přesunula do aplikací ionizujícího a neionizujícího záření.

Na 28th Miller Conference on Radiation Chemistry (2013, Izrael) převažovaly příspěvky zaměřené jak na teoretickou, tak na aplikovanou radiační chemii a fotochemii. Konkrétně byly prezentovány práce z těchto oblastí: i) radiačně-chemická kinetika, ii) mechanismus chemických reakcí (organických i anorganických materiálů), iii) polymerizace a degradace polymerů, iv) pikosekundová a femtosekundová pulsní radiolýza/fotolýza, v) degradace organických molekul, opravy proteinových radikálů a v neposlední řadě vi) radiační chemie kovových nanočástic a nanomateriálů.

Na konferenci jsem měla ústní prezentaci v sekci „mladých vědců“ na téma radiačně-indukovaná příprava jaderných paliv. Jedná se tedy o práci spojující dvě velmi aktuální oblasti - fotochemii a chemii palivového cyklu. V prezentaci jsem popsala změny, které nastávají během ozařování výchozích roztoků solí uranu a/nebo thoria, metody charakterizace připravené tuhé fáze (rentgenová difrakční, termogravimetrická, rentgen-fluorescenční a elementární analýza, velikost měrného povrchu, elektronová mikroskopie) a také vliv tepelného opracování na složení a vlastnosti připravených oxidů uranu a/nebo thoria. Připravené oxidy jsou vysoce čisté nanočástice s úzkou distribucí velikosti a tudíž splňují předpoklady pro přípravu vysoce kvalitního jaderného paliva.

Prezentace vzbudila ohlas, po přednášce jsem odpovídala na řadu dotazů a i v průběhu následujících dní konference nastaly plodné diskuze. Publikum se podivilo především nezvykle nízkým teplotám opracování potřebným pro konverzi amorfních prekurzorů na oxidy. Řadu dotazů také vzbudila velikost připravených oxidů – částice mají velikost v průměru od 3 do 30 nm (v závislosti na tepelném opracování) s úzkou distribucí velikosti částic.

Když už je člověk u Mrtvého moře, chce se samozřejmě vykoupat. Přišla jsem (spolu s pár kolegy) ke břehu a viděli jsme, jak si několik lidí hoví ve vodě; tedy, spíš na vodě :) Ale jak na to? Žádný návod nikde nebyl. Tak jsme si řekli, že nám nezbývá, než věřit tomu, že nás voda unese. Začali jsme v malé hloubce (cca po kolena) a zkusili jsme si sednout a následně lehnout na hladinu. A ono to fungovalo – voda nás unesla :)

V rámci konference byly organizovány dva výlety. První z nich byla prohlídka pevnosti Masada a druhý výlet byl celodenní prohlídka Jeruzaléma.

Masada je pevnost na vrcholu skalního útesu nedaleko Mrtvého moře. Jedná se o velmi významné místo pro Izraelce. Na začátku našeho letopočtu byla pevnost, která byla obsazena židovskými povstalci, dobývána Římany. Podle pověsti Římané nakonec prolomili hradbu Masady. Protože jim povstalci neměli kam uniknout, rozhodli se dobýt Masadu až následující ráno. Povstalci však raději zvolili masovou sebevraždu, než aby padli do zajetí nebo aby byli poraženi. Muži zabili své ženy a děti a následně spáchali sebevraždu. Roku 2001 byla lokalita zapsána jako památka světového dědictví na seznam UNESCO.

Stejně jako celý týden, bylo kolem 30 °C a svítilo sluníčko. Druhý den byl organizován výlet do Jeruzaléma; ten den se nepříjemně ochladilo – z 30 °C na 10 °C – a navíc pršelo. Protože vědci nejsou obvykle až tak praktičtí, nenapadlo nikoho zjistit si předpověď počasí. Byla jsem tak jediná, koho napadlo se teple obléci a vzít si deštník. Tedy, abych nemátla – deštník měl ještě jeden anglický profesor. Když se nás kolegové ptali, jak je možné, že máme deštníky, odpověděla jsem, že jsem si zjišťovala předpověď počasí. Anglický profesor to komentoval čistě britským způsobem – je zvyklý s sebou deštník nosit pořád :)

Zajímavostí je, že zatímco svět považuje za hlavní město Izraele Tel Aviv, Izraelci považují za své hlavní město Jeruzalém.

Průvodce nás provedl Starým městem; viděli jsme například Západní zeď (neboli Zeď nářků) a Chrám Božího hrobu, prošli jsme také část Via Dolorosa (Křížová cesta).

Konference byla perfektně zorganizovaná, ubytování příjemné, jídlo vynikající. Během konference jsem získala užitečné kontakty na kolegy z celého světa, což je předpokladem pro případnou budoucí spolupráci.

Při zpáteční cestě jsem podstoupila hodně podrobnou prohlídku všech osobních věcí, která trvala zhruba 1,5 hodiny. Během ní nastala vtipná situace - letištní kontrola se velmi divila, jak je možné, že v kufru nemám žehličku na vlasy, když je mám rovné. Tak jsem vysvětlovala, že vlasy mohou rovné růst samy od sebe :)

„Výlet“ do Izraele byl psychicky poměrně náročný - když jsem 19. března v nočních hodinách přistála v Praze, hodně jsem si oddechla. Bylo to nejexotičtější místo, kam jsem se při pracovní cestě podívala. Každopádně to stálo za to... :)

Tereza Pavelková, studentka Ph.D. na KJCH

Příspěvek z roku 2013.

 

Galerie

Související studijní obory na Jaderce

Jaderná chemie Bc. Chemie

Bakalářské studium s důrazem na seznámení se se základy jaderné chemie pro navazující studium.

Jaderná chemie - specializace v aplikované jaderné chemii Ing. Chemie

Magisterské studium s aplikací jaderných metod, radionuklidů a ionizující záření ve vědě a technice.

Zaujal vás tento článek? Podělte se o něj s ostatními!