64. sjezd asociací Českých a Slovenských chemických společností

Letošní sjezd chemických společností byl už dopředu mnoha účastníky zatracován, neboť jeho konání bylo zastíněno dalšími konferencemi, jako byl v témže termínu seminář Radioanalytických metod IAA´12 nebo jako bude srpnové EuCheMS (Sjezd evropských chemických společností) v Praze. Tento ročník sjezdu se konal v historickém univerzitním městě Olomouc a účast přislíbilo i nemnoho zahraničních hostů.

A jak konference vypadala z pohledu studentů?  Na konferenci jsme byly vyslány dvě studentky – já a čerstvá inženýrka Vlasta Zdychová. Naším úkolem bylo prezentovat naše práce formou posteru, rozšířit si obzory v jiných oblastech a mimo jiné poznat život na UP Olomouc :-)

Samotná cesta do Olomouce probíhala samozřejmě zcela bezchybně a bez nejmenších zádrhel, jak je dobrým zvykem ČD: místo našeho vlaku byl přistaven jiný (zaslechly jsme pouze cosi o hlášení bomby, ale nač se zneklidňovat…) a zpoždění činilo jen krátkou čtvrthodinku. Kromě velmi zvědavého a nepříliš libě vzhlížejícího pána už nás až do Olomouce nepostihla žádná katastrofa. Registrace proběhla opět bez nejmenších závad, opomenu-li absenci stravenek, které všichni ostatní dostali. Ale slečny organizátorky byly velmi ochotné a ačkoliv nevěděly vlastně nic, slíbily, že ráno už budou vědět vše. Ovšem ubytování na Václavkově kolejích nás příjemně překvapilo, o takovém luxusu (nový nábytek, krásná koupelna, vlastní útulná kuchyňka…) se nám, odchovancům Strahova, ani nezdálo.

Úvodní plenární přednáška Karla Lemra na téma „Hmotnostní spektrometrie ve forenzní analýze“ v Moravském divadle Olomouc byla precizní a zcela splnila (nejen) naše očekávání. Následující kulturní program – baletní představení na hudbu skupiny Queen bylo, jednoduše řečeno, kontroverzní. Soudě dle obličejů kolemsedících pánů profesorů a osob vyrůstajících na akademické půdě, ne všechny nadchne pohled na velmi spoře oděné chlapce, kroutící se před publikem ve společnosti dalších dívek a chlapců… ale jak se říká, proti gustu žádný dišputát, nechť každý posoudí sám. Nutno dodat, že hudba byla kvalitní, jak jinak, v případě Queenů ;). Večerní raut zajisté spravil chuť i nejskalnějším odpůrcům baletu. Večer jsme završily soukromou odbornou debatou na téma „pivo Litovel a jeho vliv na prevenci Alzheimerovy choroby a srovnání s ostatními českými pivy na základě studia neutronovou aktivační analýzou“.

Druhý den konference byl zahájen plenární přednáškou izraelského profesora Ehuda Keinana na téma „Bio-inspired structures and functions“, která však byla pro publikum spíše unavující a uspávající, i vzhledem k přítmí auly a pohodlných křesílek. Poté jsme nastoupily maraton přednášek v odborných sekcích, které jsme si pečlivě vybraly; některé byly kvalitní a zajímavé, jiné nás zaujaly spíše svou podprůměrnou kvalitou přednášejících studentů. Nic naplat, s rostoucím věkem roste zkušenost a také úroveň slovního projevu. Například u studentů Přírodovědecké fakulty UK se ukázalo, že zřejmě mezi sebou nejsou schopni spolupracovat či komunikovat a dohodnout se, co kdo uvede v prezentaci, a tudíž jsme shlédli dvě téměř identické prezentace (především co se týče úvodu) včetně obrázků. K dobru budiž těmto studentům, že byli schopni odpovídat na dotazy a v problematice se evidentně orientují.

Třetí den odstartovala plenární přednáška Romana Bočy na téma „Advances in molecular magnetism“, což bylo téma většině posluchačů vzdálené, leč pozornost poutající. Doplnění přednášky o video-ukázky modelů molekul, skládajících se samovolně díky magnetickým pólům jednotlivých částí, bylo příjemným oživením. Následující posterová sekce (mě a mé kolegyně se týkající) pro mě osobně znamenala definitivní ztrátu iluzí, že by téma fotochemického odstraňování polutantů mohlo běžné chemiky zajímat-opět se ukazuje, jak dalece se náš obor vymezuje. Musím ale přiznat, že jistý zájem o téma byl, poněvadž poster vyvolal velmi živou debatu mezi dvěma, mně neznámými, účastníky zřejmě této problematiky znalými. Kolegyně Vlasta měla se svojí radiačně-indukovanou přípravou nanočástic stříbra větší ohlas. Toto téma se na konferenci v různých obměnách objevovalo velmi často. Jak jsme později poznaly na přednáškách v sekci materiálové chemie, kolektiv kolem věhlasného L. Kvítka je sice početný, ale… ALE: témata se vzájemně prolínala, proto jsme během asi pěti prezentací slyšely stále tytéž informace (s různými většími či menšími obměnami) a viděly stále tytéž obrázky a grafy, takže nakonec nebylo poznat, kdo je autorem které části práce. Studentky doktorského studia nebyly schopny odpovídat ani na triviální otázky, v problematice se příliš neorientovaly a všechny dotazy za ně nakonec odpovídal jejich školitel Kvítek. Škoda, že olomoucké univerzitě takto pokazily reputaci, protože náš celkový dojem z těchto prezentací vyjadřuje jediné slovo-katastrofa. A to také po stránce slovního projevu. Samozřejmě zazněly i velmi dobré přednášky, bohužel, na ty člověk zapomene rychleji.

Konference utekla jako voda, své výzvědné úkoly jsme splnily a z konference se navrátily plny dojmů, dobrých i horších. Na závěr mohu říci jediné-chcete-li svou práci ukázat světu, jeďte na konferenci raději s přednáškou. Rozhodně si neříkejte, že na to nemáte (vždycky se najde někdo, kdo na tom bude mnohem hůř :-)) a navíc je to příležitost, jak se naučit prezentovat před cizím (a obvykle nemilosrdným) publikem. Kolem posteru lidé většinou jen projdou, přečtou si nadpis a jen malé procento zúčastněných si ho prohlédne důkladně.

Lenka Procházková

Příspěvek z roku 2014.

Galerie

Související studijní obory na Jaderce

Jaderná chemie Bc. Chemie

Bakalářské studium s důrazem na seznámení se se základy jaderné chemie pro navazující studium.

Jaderná chemie - specializace v aplikované jaderné chemii Ing. Chemie

Magisterské studium s aplikací jaderných metod, radionuklidů a ionizující záření ve vědě a technice.

Zaujal vás tento článek? Podělte se o něj s ostatními!