Odborná stáž v Braunschweigu

Na přelomu února a března 2012 jsem strávila 2 týdny ve vědecko-výzkumné organizaci Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) v Braunschweigu, a to v rámci projektu Fermi 2010, jehož jednou z klíčových aktivit je zvyšování odbornosti studentů doktorských studijních programů zahraničními stážemi.

V GRS Braunschweig jsou zejména rozvíjeny pokročilé metody, které jsou nezbytné pro zhodnocení dlouhodobé bezpečnosti úložišť radioaktivních a chemotoxických odpadů. GRS Braunschweig se skládá se ze dvou oddělení – dlouhodobých bezpečnostních analýz a procesních geochemických analýz mající k dispozici vlastní geotechnickou laboratoř. Dvoutýdenní odborná stáž doplnila moje znalosti hlavně o německém konceptu ukládání radioaktivních odpadů,a to do solných formací. Sůl jako hostitelská hornina hlubinného úložiště se vyznačuje velmi nízkou propustností, dlouhodobou odolností, vysokou plasticitou a specifickou tepelnou vodivostí. Avšak při průniku podzemní vody může dojít k vyloužení radioaktivních kontaminantů, jak se tomu bohužel stalo v bývalém solném dolu Asse II, který je noční můrou německé vlády a terčem kritiky ekologických organizací a místních obyvatel.

Dále jsem se seznámila s modelováním geochemických procesů pomocí programu PHREEQC ve spojení s programem UCODE, s modelováním transportu kontaminantů podzemní vodou a jejich včlenění do biosféry, s analýzami hodnocení dlouhodobé bezpečnosti hlubinného úložiště včetně rozboru nejistot vstupních parametrů na výslednou bezpečnost pomocí simulace Monte Carlo. Velice zajímavou pro mě jako chemika byla návštěva tamních laboratoří, zvláště velmi moderní vybavení, pomůcky a přístroje, např: ICP-OES, ICP-MS, laserová ablace, XRD atd. Ukládání radioaktivních odpadů do solných formací vede i k jiným metodikám vedení experimentů. Je důležité získat parametry chování kontaminantů (zvláště Pitzerovy parametry), které zohledňují odlišné chování v silně zasolených roztocích než např: v granitických podzemních vodách.Kvalitně vybavená je i geotechnická laboratoř zkoumající jednak mechanické vlastnosti inženýrských a přírodních bariér úložiště a také provádějící loužící testy reálných bloků soli různými typy podzemních vod. Zúčastnila jsem se i kontrolního dne projektu Thereda (https://www.thereda.de/), kde GRS Braunschweig společně s německými univerzitami spolupracuje na zdokonalení termodynamické databáze pro geochemické modelování jednotlivých specií v near-field and far-field procesech.

Celá stáž na GRS Braunschweigu byla zakončena exkurzí v již zmiňovaném úložišti Asse, které se nachází 30 km jihovýchodně od Braunschweigu. Ta začínala v informačním centru Asse, kde jsme se nejprve dozvěděli něco o historii těžby soli, počátcích výzkumu ukládání radioaktivních odpadů a o problematice a řešení přítoku podzemní vody k některým komorám s kapalnými radioaktivními odpady. Poté jsme šli na kontrolu, zda nemáme u sebe zbraně a šli jsme se převléct. Vyfasovali jsme celý mundúr včetně ponožek, bot, spodních vrstev, opasků, helmy, lampy, dozimetru, a pak jsme byli proškoleni, jak se v podzemí chovat a jak si v případě požáru nasadit masku, kterou jsme v zápětí obdrželi – váží 5kg. Do hlubin Asse vede pouze jedna šachta, kterou jsme se spustili nákladním výtahem (velikost pro ca. 16 lidí). Tímto výtahem se tam dovezly i veškeré odpady a těžká technika! Nejprve jsme byli v hloubce 390 m, poté v 750 m. Navštívili jsme i nově postavenou laboratoř vybudovanou před jednou exponovanou komorou, kde došlo k průniku podzemní vody. Tato laboratoř je vybavená nejmodernější technikou a jejím cílem je provrtat se do komory, zanalyzovat závažnost kontaminace tamního ovzduší a poté tam vyslat roboty s kamerami. Jsou vypracovány dvě hlavní varianty osudu Asse – vyjmutí radioaktivních odpadů a uskladnění jinde nebo uzavření celého dolu s odpady kompletním zabetonováním; i případ nouze, když dojde ke zvětšení přítoku podzemní vody.

Pro zájemce o danou problematiku doporučuji: http://www.endlager-asse.de. Průměrná teplota v Asse je ca. 30 °C, takže po exkurzi jsme si rádi vychutnali osvěžující sprchu.

Celá stáž se mi velmi líbila a obohatila mne o mnoho znalostí a zážitků. GRS Braunschweig pro mě zamluvilo pěkné a moderní ubytování v Gästehausu ve spřáteleném PTB institutu, ležícího mimo město. Milí kolegové z GRS mi ale vypůjčili kolo, takže jsem za ty dva týdny mohla velmi dobře poznat město i okolí. Ve volném čase jsem vždy vyrazila do historického středu Löwenstadt Braunschweigu, jezdila na kole podél řek lemující centrum města nebo po okolí plném jezer či jsem chodila plavat do tamního bazénu. Během víkendu jsem se také vydala na výlety. Díky výhodnému lístku Niedersachsen Ticket jsem navštívila Brémy a přístav Bremerhaven, v neděli pak Hamburg. Historické Brémy a moderní Hamburg stojí za návštěvu. Doporučuji se v Brémách dotknout sochy Brémských muzikantů a něco si přát, prý se to splní, nebo se projet na lodi po Labi, která je součástí městské hromadné dopravy Hamburgu.

Eva Hofmanová, 1.ročník Ph.D. studia obor: Jaderná chemie

Příspěvek z roku 2012.

Galerie

Související studijní obory na Jaderce

Jaderná chemie Bc. Chemie

Bakalářské studium s důrazem na seznámení se se základy jaderné chemie pro navazující studium.

Jaderná chemie - specializace chemie životního prostředí Ing. Chemie

Magisterské studium s důrazem na aplikaci v oblastech životního prostředí.

Zaujal vás tento článek? Podělte se o něj s ostatními!