Plutonium Futures 2012 Summer School

Na začátku července se nás pět doktorských studentů Jaderné chemie (Soběslav Neufuss, Tomáš Gbur, Irena Špendlíková, Jan Bárta, Tereza Pavelková) zúčastnilo čtyřdenní letní školy Plutonium Futures 2012, pořádané britskou National Nuclear Laboratory (NNL) ve spolupráci s University of Manchester a University of Central Lancashire.

Tato letní škola byla uspořádána v malebném přístavním městečku Whitehaven, ležícím na pobřeží Irského moře v hrabství Cumbria v Severní Anglii, jako předvoj hlavní konference Plutonium Futures, the Science 2012 pořádané v Cambridge. V tomto krásném kopcovitém kraji plném pastvin, ovcí a krav se zároveň nachází areál Sellafield (dříve Windscale), což je největší jaderný závod ve Spojeném království, bývalá elektrárna s několika odstavenými reaktory a zároveň závod na přepracování jaderného paliva.

Program samotné letní školy především sestával z bloků přednášek, týkajících se nějakým způsobem plutonia nebo minoritních aktinoidů, které vznikají díky vysokému toku neutronů v palivu jaderných reaktorů a představují největší podíl dlouhodobé aktivity ozářeného paliva. Vyslechli jsme si tedy širokou škálu různých přístupů k této problematice, počínaje hydro- a pyrochemickými separacemi aktinoidů z paliva, pokračující palivovým cyklem elektráren, reaktorovou fyzikou vzhledem k MOx palivům (mixed oxides, (Pu,U)O2), radiačně chemickými vlivy na konstrukční materiály, výpočetními metodami a konče detekcí i stanovením aktinoidů v životním prostředí. Mezi účastníky byli nejvíce zastoupeni Britové, početné byly i výpravy z Jižní Koreje, České republiky (tj. nás 5), Polska a Ruské federace. 

Zároveň s těmito přednáškami jsme každý den ve skupinách absolvovali jednu z „praktických úloh“, které se konaly z větší části ve zbrusu nové budově Dalton Cumbrian Facility při University of Manchester. Tyto úkoly zahrnovaly: diskuzi a brainstorming na zadané téma, většinou související s dekontaminací / zmapováním starých jaderných zátěží v areálu Sellafield; práci s výpočetními nástroji pro kvantově-chemické výpočty tvarů molekul, poloh vibračních i elektronických energetických hladin (např. v uranylu UO22+); experimentální sledování změn v polyvinylchloridu (PVC) ozářeném gama zářením (infračervená a Ramanova spektroskopie, měření reflektance).

Na poslední ze čtveřice úloh jsme byli za velice přísných bezpečnostních opatření vpuštěni do areálu závodu Sellafield, kde nám bohužel z časových důvodů nemohli ukázat žádnou z přepracovacích linek (na palivo z Magnox reaktorů nebo THORP), tudíž jsme navštívili jen Centrální laboratoř NNL. Tam nám byly předvedeny všechny principy a operace PUREX procesu (Plutonium and URanium EXtraction, separace plutonia a uranu z ozářeného paliva), včetně předvedení barevných roztoků třímocného plutonia PuIII a neptunylů NpO2+ a NpO22+.

Součástí této letní školy bylo i menší rozptýlení spočívající v návštěvě bowlingové haly a Laserquestu (kde se při souboji s polskou výpravou vyznamenala zejména Tereza Pavelková) a slavnostní večeře uspořádaná v zámečku Muncaster. I přes zamračené a velice chladné anglické počasí jsme si z této letní školy odvezli nejen spoustu zajímavých poznatků, ale i příjemné zážitky.

10.-13. července 2012, Whiteheaven

Příspěvek z března 2014.

Galerie

Související studijní obory na Jaderce

Jaderná chemie Bc. Chemie

Bakalářské studium s důrazem na seznámení se se základy jaderné chemie pro navazující studium.

Jaderná chemie - specializace v aplikované jaderné chemii Ing. Chemie

Magisterské studium s aplikací jaderných metod, radionuklidů a ionizující záření ve vědě a technice.

Zaujal vás tento článek? Podělte se o něj s ostatními!