Ve stínu sopky

Myslíte si, že zápočty a zkoušky jsou jediné "vzrůšo", které vás během studia čeká? Čekali byste, že v rámci práce na své bakalářské práci můžete stát jen několik kilometrů od sopky chrlící lávu?

Na doktorát do Francie

Francie je krásná země, že vyjet za hranice a poznat, jak se bádá na jiné univerzitě, je k nezaplacení a že Francouzi si umí život vychutnat, a tak ho ve Francii vychutnáváte s nimi!

Letní škola v Dubně

Z Katedry matematiky přišla v letním semestru nabídka zúčastnit se na přelomu července a srpna dvoutýdenní letní školy The International School on Integrable Systems and Quantum symmetry 2013 organizované Katedrou matematiky FJFI a Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics of the JINR v ruské Dubně. A tak jsme plni očekávání vyrazili.

Delft

Kdybych měl shrnout pár slovy celkový dojem z letošního podzimního kurzu ATHENS konaného v nizozemském Delftu, tak bych zmínil asi následující postřehy. Zaprvé, všechna větší nizozemská města vypadají stejně, zato stejně dobře. Zadruhé, v Nizozemsku mluví anglicky i prodavači sleďů ve stánku s rychlým občerstvením poblíž leidenského železničního nádraží. Zatřetí, jediný chleba, který Nizozemci znají, je patrně ten toustový.

Plutonium Futures 2012 Summer School

Na začátku července se nás pět doktorských studentů Jaderné chemie (Soběslav Neufuss, Tomáš Gbur, Irena Špendlíková, Jan Bárta, Tereza Pavelková) zúčastnilo čtyřdenní letní školy Plutonium Futures 2012, pořádané britskou National Nuclear Laboratory (NNL) ve spolupráci s University of Manchester a University of Central Lancashire.

64. sjezd asociací Českých a Slovenských chemických společností

Letošní sjezd chemických společností byl už dopředu mnoha účastníky zatracován, neboť jeho konání bylo zastíněno dalšími konferencemi, jako byl v témže termínu seminář Radioanalytických metod IAA´12 nebo jako bude srpnové EuCheMS (Sjezd evropských chemických společností) v Praze. Tento ročník sjezdu se konal v historickém univerzitním městě Olomouc a účast přislíbilo i nemnoho zahraničních hostů.

Odborná stáž v Braunschweigu

Na přelomu února a března 2012 Ing. Eva Hofmanová z KJCH strávila 2 týdny ve vědecko-výzkumné organizaci Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) v Braunschweigu, a to v rámci projektu Fermi 2010, jehož jednou z klíčových aktivit je zvyšování odbornosti studentů doktorských studijních programů zahraničními stážemi.