Fyzika

Experimentální jaderná a částicová fyzika

Experimentální jaderná a částicová fyzika Fyzika

Popis oboru

Studium bakalářského a navazujícího magisterského oboru Experimentální jaderná fyzika na katedře fyziky je orientováno na fundamentální poznatky o struktuře látky a základních interakcích mezi elementárními částicemi. Hlavním cílem oboru je vychovávat jak špičkové vědce s širokým rozhledem nad aktuálním stavem výzkumu a detailní specializací v některém z oborů, tak inženýry s hlubokým porozuměním přírodním zákonům a obrovským potenciálem uplatnění: od výroby „state of art“ experimentálních aparatur pro výzkum přes vývoj elektroniky až po implementaci masivních paralelních výpočetních center.

Kurzy teoretické a kvantové fyziky a atomové a subatomové fyziky, dále přednášky z atomového jádra, neutronové fyziky, atomové a jaderné spektroskopie a elektroniky a výpočetních technologií se opírají o společný základ fyziky, matematiky a chemie. Důraz se klade na metody získávání experimentálních dat a jejich zpracování pomocí výpočetní techniky, na fyzikální interpretaci experimentálních výsledků, praktické aplikace získaných poznatků a praktické zkušenosti studentů.

Ve výuce preferujeme individuální formy, výrazně je zastoupena samostatná práce v laboratořích. Studenti se již během studia zapojují do mezinárodních týmů pracujících na nejpokročilejších experimentech dnešní doby a jejich výsledky se již mnohokrát plnohodnotně začlenily do celkové práce experimentů. Výuku uskutečňujeme v úzké součinnosti s mimofakultními pracovišti (Akademie věd ČR, CERN Ženeva, MFF UK, SÚJV Dubna).

Absolvent oboru získává kvalifikaci fyzika-výzkumníka se širokou paletou možných uplatnění jak v jaderně-fyzikálním výzkumu, tak v jaderné energetice. Aktivní znalost soudobé experimentální techniky mu také umožní řešit složité fyzikální problémy v nových interdisciplinárních vědních a technických oborech. Osvojí si základní principy jaderných analytických metod, které nacházejí uplatnění například v medicíně, při kontrole kvality životního prostředí, v elektrotechnickém průmyslu a podobně.

Více informací najdete přímo na stránkách oboru.

Studijní plány

oficiální podobu studijních plánů pro tento akademický rok obsahuje

Bílá kniha

Proč právě na Jaderce?

Protože nabízí možnost porozumět kráse teoretických výpočtů a přesnosti obrovských experimentů. Na Jaderce je kladen důraz na obojí.


Zeptej seNevíš, který z oborů na Jaderce je pro tebe ten pravý? Chceš vědět, kolik studentů obor úspěšně dostuduje? Zajímá tě, čím se tento obor liší od toho na jiné vysoké škole?
Jsme připraveni ti odpovědět. Zkus se zastavit u garanta tvého oboru nebo napiš přímo studentovi a získej informace z první ruky.

Kontaktní osoba oboru

Student

Články k oboru

Pohled do raného stádia vesmíru

Projekt ALICE patří k jednomu ze dvou nejvýznamnějších CERNských projektů. Čím se zabývá a jakou roli v něm hraje česká skupina z ČVUT?

Částice, šílené rychlosti a symetrie

Vítejte na katedře fyziky FJFI: Katedru fyziky FJFI najdete v Břehové, hned vedle Vltavy, na známé adrese FJFI. Po vystoupání do druhého patra se vám otevře svět fyziky v mnoha jeho odstínech.

LHC opět v provozu

Dnes (5. 4. 2015) ráno byl, po dvouleté pauze, opět spuštěn urychlovač LHC v CERNu.

Reaktor v koalici

V současné době lze sledovat velký zájem mnoha rozvinutých i rozvíjejících se států řešit svou energetickou situaci výstavbou nových jaderných bloků. Jedním z klíčových faktorů pro úspěšné a bezpečné provozování jaderných zařízení je dostatek kvalifikovaných pracovníků, zejména těch, kteří mají s provozováním jaderného zařízení určitou osobní zkušenost. V této oblasti hraje ČVUT velmi významnou úlohu i díky školnímu reaktoru VR-1, který se etabloval jako jedno z významných a vyhledávaných center jaderného vzdělávání jak ve středoevropském, tak i širším kontextu.

Cesty studentů oboru

CERN Summer student programme

Když jsem byl mladší, léto bylo většinou ve znamení odpočinku od školy a trávení času na brigádách, jejichž plody jsem posléze utratil za výlety nebo posezení s kamarády. Pak jsem přišel na Jaderku a začaly se mi otevírat nové možnosti. Asi ta největší příležitost, kterou jaderňák může zkusit, je přihlásit se na Summer student programme v CERNu. Chvilku to trvalo, ale když mi po mém čtvrtém pokusu konečně přišel email, který začínal slovem „congratulation!“, byl jsem radostí bez sebe.

Přes Oslo do Ženevy

Minulý rok jsem si sbalila svých pár švestek do ranečku a odjela na celý rok na dálný sever – do Osla. Těšila jsem se, až si i já v deníčku odfajfkuji skvělé zážitky. A aby mi v Oslu nebylo smutno a abych se během dlouhých zimních večerů nenudila, bylo dohodnuto, že bych mohla začít spolupracovat s prof. Bravinou z Department of Physics na UiO na jejích výpočtech. I stalo se.

Další obory