Fyzika

Fyzikální elektronika

Fyzikální elektronika Fyzika

Popis oboru

Zajímají tě lasery a optika? Lákají tě nanotechnologie a neuvěřitelné možnosti světa nanostruktur? Chtěl jsi někdy vytvářet hologramy či teoreticky zjistit, co může být na Arnoldu Rimmerovi reálné a co je výplod scénáristy v přímém protikladu s přírodou? Pak si vyber bakalářský obor Fyzikální elektronika! V magisterském studiu pak můžeš studovat (v přímé návaznosti bez přijímacích zkoušek) Optiku a nanostruktury nebo Laserovou techniku a elektroniku.
 
Na důkladné základy matematiky a fyziky z prvních dvou roků bakalářského studia navazuje v tomto oboru studium fyzikálních základů elektrodynamiky, moderní elektroniky, fyziky plazmatu a kvantové mechaniky. Studenti dále především získávají základní přehled a bližší seznámení s oblastí fyziky a techniky laserů, s moderní optikou a optoelektronikou, dále prohlubují znalosti formou praktik optických a laserových, kde se seznámí s mnoha praktickými aspekty probírané teoretické látky.
 
Od třetího ročníku bakalářského studia studenti řeší konkrétní úkoly v přímém kontaktu s vědeckými týmy v užší či volnější souvislosti s projekty řešenými na katedře fyzikální elektroniky FJFI ČVUT a na spolupracujících pracovištích (např. AV ČR, ELI, HiLASE ). To vše jim dává velmi dobré základy pro jejich pozdější uplatnění, zejména v oblasti tzv. pokročilých technologií („high tech“) a moderních fyzikálních metod, přičemž dobrá matematická a fyzikální průprava a znalost práce na počítači jim otevírá široké možnosti uplatnění i v oblastech vzdálených od původního zaměření.

Absolventi tohoto oboru nacházejí uplatnění jako teoretičtí i experimentální pracovníci ve výzkumu i vývoji, v institucích pro kontrolu a měření, v průmyslu, ve státní správě i ve sféře soukromého podnikání. V oblastech, v nichž probíhá specializovaná výuka, je na katedře fyzikální elektroniky řešena řada výzkumných úkolů jak v oboru fyzikální elektroniky, tak v mezioborových oblastech s aplikacemi v medicíně, sledování životního prostředí, vědách o Zemi, archeologii aj. Katedra má četné vědecké kontakty doma i v zahraničí, kde řada mladých pracovníků či doktorandů absolvuje studijní stáže.

Studijní plány

oficiální podobu studijních plánů pro tento akademický rok obsahuje

Bílá kniha

Proč právě na Jaderce?

V tomto oboru lze získat znalosti z unikatních disciplín jako laserová technika, optika a nanostruktury. Studium těchto disciplín je na ostatních technických univerzitách zastoupeno v malé míře nebo je spíše teoretické. Tento obor úzce spolupracuje s výzkumnými pracovišti a zahraničními univerzitami.


Zeptej seNevíš, který z oborů na Jaderce je pro tebe ten pravý? Chceš vědět, kolik studentů obor úspěšně dostuduje? Zajímá tě, čím se tento obor liší od toho na jiné vysoké škole?
Jsme připraveni ti odpovědět. Zkus se zastavit u garanta tvého oboru nebo napiš přímo studentovi a získej informace z první ruky.

Kontaktní osoba oboru

Student

Články k oboru

Vesmírné projekty na Jaderce

To, že se Česká republika stala před dvěma a půl lety členem Evropské vesmírné agentury (ESA), se pozitivně projevilo na množství výzkumných projektů, na kterých spolupracují i české vysoké školy. Vědci i studenti teď mají skvělou šanci si ověřit výsledky své práce přímo ve vesmíru, kam jsou některé vyvinuté přístroje vyslány. Pocit, že se tvůj vynález pohybuje vysoko na oběžné dráze Země, je zkrátka nepopsatelný.

Cesty studentů oboru

Nikdo sem bohužel zatím žádné nevložil. :(

Další obory