Fyzika

Informatická fyzika

Informatická fyzika Fyzika

Popis oboru

Zajímáš se o moderní fyziku a nedovedeš si představit život bez počítače? Rád bys modeloval svět? Či snad by ses chtěl vytáhnout před experimentátory už odhadnutými (nasimulovanými) výsledky nějakého složitého měření? Zajímalo by tě proudění tekutin, plazma, inerciální fúze? Pak uvažuj o bakalářském a navazujícím magisterském studijním oboru Informatická fyzika, jenž zajišťuje katedra fyzikální elektroniky.

Studijní obor Informatická fyzika je mezioborová vědecko-inženýrská disciplína. Těží z poznatků fyziky, informatiky a aplikované matematiky, je zaměřena na komplexní využití informačních a komunikačních technologií (ICT) na výzkum v oblasti fyziky i jejích nových aplikací. Těžiště je samozřejmě v moderní fyzice, jež je základem podstatné části současných i budoucích špičkových technologií.
 
Chceš vědět, v kterých oblastech současné fyziky se spolu s našimi studenty aktivně angažujeme? O některých najdeš snad i pro tebe zajímavé materiály ve videozáznamech semináře: Inerciální fúze a laboratorní astrofyzika.
 
Mezinárodně uznávaných výsledků dosahují vyučující specializace v oblasti fyziky laserového plazmatu a sofistikovaných přístupů k numerickému řešení parciálních diferenciálních rovnic, s nimiž se setkáváme ve fluidní dynamice a simulaci vysokoparametrového plazmatu. Studenti specializace se v rámci ročníkových a diplomových prací aktivně podílejí na probíhajících výzkumných projektech.
 
Pracovníci specializace mají intenzivní pracovní kontakty na přední světová vědecká pracoviště: CELIA - Centre Laser Intenses et Applications (Bordeaux), LANL - Los Alamos National Laboratory (Los Alamos, NM) aj. Pro dobré studenty existuje šance na zajímavé zahraniční pobyty.
 
Pokud tě zajímá konkrétně laserové plazma, můžeš navštívit stránky skupiny fyziky laserového plazmatu.

Galerie

Studijní plány

oficiální podobu studijních plánů pro tento akademický rok obsahuje

Bílá kniha

Proč právě na Jaderce?

Tento obor má na FJFI již dlouholetou tradici a vynikající výsledky. Také velmi často spolupracuje se zahraničními univerzitami a pracovišti. Navíc oproti ostatním informatickým fakultám může nabídnout osobní přístup a přímé zapojení do řešení problémů.


Zeptej seNevíš, který z oborů na Jaderce je pro tebe ten pravý? Chceš vědět, kolik studentů obor úspěšně dostuduje? Zajímá tě, čím se tento obor liší od toho na jiné vysoké škole?
Jsme připraveni ti odpovědět. Zkus se zastavit u garanta tvého oboru nebo napiš přímo studentovi a získej informace z první ruky.

Kontaktní osoba oboru

Student

Články k oboru

Nikdo sem bohužel zatím žádné nevložil. :(

Cesty studentů oboru

Nikdo sem bohužel zatím žádné nevložil. :(

Další obory