Fyzika

Inženýrství pevných látek

Inženýrství pevných látek Fyzika

Popis oboru

Baví tě fyzika? Chceš vědět, jak prozkoumat vnitřní strukturu jakéhokoliv materiálu a přitom ho mechanicky nepoškodit? Chceš poznat krystaly cennější než diamanty? Přihlaš se na Inženýrství pevných látek!
Studiem oboru získáš titul bakaláře a poté inženýra a kvalifikaci pro práci ve výzkumných a vývojových laboratořích zabývajících se vlastnostmi pevných látek.

Mechanické, elektrické, magnetické a optické vlastnosti látek předurčují možnosti jejich využití. Pevné látky drží pohromadě tvoje jízdní kolo stejně jako lopatky turbíny v elektrárně. Dokáží ve svých krystalových mřížkách zachycovat a ukrývat informace o nejrůznějších procesech. Změnou svých vlastností reagují na téměř jakékoli podněty, a mohou tak sloužit například k měření znečištění ovzduší nebo třeba detektovat částice produkované v nejsložitějších urychlovačích při odhalování tajemství vzniku vesmíru.

Tam, kde je třeba provádět analýzu vlastností pevných látek, vyhledávat nebo přímo vyrábět pevné látky daných vlastností a často i nesmírných hodnot, se uplatní náš absolvent.

Materiálový inženýr u nás získá hluboký teoretický základ z oblasti klasické, kvantové a jaderné fyziky. Vyzkouší si, jak využívat rentgenové, neutronové záření či vysokovýkonné lasery k materiálovému výzkumu.

Inženýrství pevných látek je opravdu velice široký obor.  V současnosti jsme rozděleni do šesti specializovaných laboratoří:

  • Laboratoř materiálového modelování je zaměřena na multiškálové modelování materiálů.
  • Laboratoř aplikované fotoniky se zabývá studiem materiálů na bázi polymerů, využitelných v konstrukci chemických a fyzikálních senzorů na bázi optických vlnovodů a aktivních vlnovodných prvků.
  • Laboratoř optické spektroskopie se zabývá optickou diagnostiku objemových a tenkovrstvých dielektrických materiálů. Krystalické a keramické materiály, které jsou zkoumány, jsou vhodné např. k využití v optoelektronice, k výrobě laserů, luminiscenčních detektorů a scintilátorů pro ionizující záření.
  • Laboratoř neutronové difrakce využívá vlastnosti tepelných neutronů ve strukturní a texturní analýze zejména technicky perspektivních materiálů, jako jsou zeolity, vysokoteplotní supravodiče, rychlé iontové vodiče a magnetické materiály. Jde o jediné pracoviště tohoto druhu v ČR.
  • Laboratoř strukturní rentgenografie se zaměřuje především na rtg. difrakční studium stavu zbytkové napjatosti v polykrystalických kovových i keramických materiálech.
  • Laboratoř řízení experimentu se zabývá tím, jak vhodně navrhnout automatizované experimentální pracoviště, zhodnotit zdroje měřicích chyb a minimalizovat jejich vliv. 

Galerie

Studijní plány

oficiální podobu studijních plánů pro tento akademický rok obsahuje

Bílá kniha

Proč právě na Jaderce?

Materiálový inženýr z Jaderky má velmi solidní teoretický základ z fyziky pevných látek, krystalografie či supravodivosti. Nespornou výhodou je, že si v našich laboratořích může neinvazivní metody studia materiálů také vyzkoušet. Díky tomu, že se většina našich studentů aktivně podílí na výzkumu již v průběhu svého studia, nemá absolvent problém najít vhodné zaměstnání.

 


Zeptej seNevíš, který z oborů na Jaderce je pro tebe ten pravý? Chceš vědět, kolik studentů obor úspěšně dostuduje? Zajímá tě, čím se tento obor liší od toho na jiné vysoké škole?
Jsme připraveni ti odpovědět. Zkus se zastavit u garanta tvého oboru nebo napiš přímo studentovi a získej informace z první ruky.

Kontaktní osoba oboru

Student

Články k oboru

Difrakční metody – okno do materiálu

Struktura a prvkové složení bezprostředně ovlivňují fyzikální vlastnosti pevných látek, a proto je jejich znalost nezbytná v procesu tvorby a výzkumu moderních materiálů. K tomuto účelu používáme u polykrystalických látek i monokrystalů difrakční metody, které se podle použitého záření dělí na neutronové, elektronové a rentgenové.

Rentgenová difrakce pomáhá poznávat materiály a struktury

Bez rentgenové difrakce se neobejde vývoj žádného nového materiálu, obráběcích a zušlechťovacích procesů. Laboratoř strukturní rentgenograie na FJFI je již desítky let místem setkávání technologů a materiálových inženýrů z předních průmyslových podniků.

Cesty studentů oboru

Salt Lake City

Při studiu se mužeš dostat i do zajimavých destinací. Náš student Tomáš Koubský se díky výsledkům své diplomové práce podíval do USA a navíc na konferenci získal cenu za nejlepší ústní prezentaci.

Další obory