Chemie

Jaderná chemie – specializace v biologii a medicíně

Jaderná chemie – specializace v biologii a medicíně Chemie

Popis oboru

Zkombinuj obory, které tě zajímají, a studuj jadernou chemii se specializací na aplikace v biologických a medicínských vědách! Katedra jaderné chemie FJFI nabízí studium magisterského zaměření Jaderná chemie se specializací v biologii a medicíně, jež navazuje na bakalářské zaměření Jaderně chemické inženýrství. Posluchači této specializace získávají kromě obecných jaderně chemických znalostí schopnost jejich teoretické i praktické aplikace v oblastech biomedicínského výzkumu a praxe.

Galerie

Studijní plány

oficiální podobu studijních plánů pro tento akademický rok obsahuje

Bílá kniha

Proč právě na Jaderce?

Jako absolvent této specializace nalezneš uplatnění ve vědeckých a výzkumných ústavech a zdravotnických zařízeních zabývajících se výzkumem a aplikací radioimunologických metod, výzkumem, přípravou a použitím radiofarmak, či využitím radiačních metod v biologicko-medicínských aplikacích. Hlavní výhodou studia oboru Jaderná chemie je taková, že si sám určíš míru a směr svojí specializace!


Zeptej seNevíš, který z oborů na Jaderce je pro tebe ten pravý? Chceš vědět, kolik studentů obor úspěšně dostuduje? Zajímá tě, čím se tento obor liší od toho na jiné vysoké škole?
Jsme připraveni ti odpovědět. Zkus se zastavit u garanta tvého oboru nebo napiš přímo studentovi a získej informace z první ruky.

Kontaktní osoba oboru

Student

Články k oboru

Historie Katedry jaderné chemie (KJCH)

Chemie je na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) vyučována již 200 let, přesněji od roku 1806 (100 let od založení České stavovské školy F. J. Gerstnerem), kdy na Českém stavovském polytechnickém ústavu byla ustavena dvě oddělení: matematické a chemické. Po vzniku Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) v rámci ČVUT ve 20. letech minulého století a jeho vyčlenění ze svazku ČVUT jako VŠCHT v 50. letech, standartu chemie na ČVUT jako jediná v současné době nese Katedra jaderné chemie (KJCH) Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI).

První a druhé místo v soutěži ČNS a ÚJV Řež míří na KJCH

V soutěži o nejlepší bakalářskou práci v oblasti mírového využívání jaderné energie pořádané Českou nukleární společností a ÚJV Řež, a.s., se umístil na prvním místě Bc. Tomáš Rosendorf, student navazujícího magisterského studia oboru Jaderná chemie na katedře jaderné chemie, s prací na téma: „Difúze vybraných aniontů kompaktovaným bentonitem“.

Vyšlo v Pražské technice: Ing. Petra Mičolová, doktorandka KJCH

Před třemi měsíci jsme informovali o ocenění doktorandky katedry jaderné chemie Ing. Petry Mičolové Evropskou fytochemickou společností pro mladé vědce za práci "Labelled Acetoxymethyl Esters of Triterpenic Acids." V Pražské technice (05/2014) se můžete dočíst o úspěšné cestě mladé vědkyně.

Cesty studentů oboru

Stáž v rámci Dalton Nuclear Institute v Manchesteru

Pokud nepatříte mezi zběhlé chemiky, může se Vám při experimentu stát, že necháte zreagovat Vámi zvolené výchozí látky, případně to všechno ozáříte / hodíte do toho něco ‚svítícího‘ (přesně jak to máme na katedře jaderné chemie rádi), ale místo očekávaného produktu dostanete něco úplně jiného. Ze začátku jste výsledkem zklamaní, pak rozpačití, ale nakonec dojdete k závěru, že pokus nejspíš dopadl nejlépe, jak mohl. Takhle nějak by se z jaderně-chemického pohledu dal shrnout můj výjezd do zahraničí.

Další obory