Fyzika

Laserová technika a elektronika

Laserová technika a elektronika Fyzika

Popis oboru

Laserový svazek lze dnes vyprodukovat v množství prostředí od plynů přes kapaliny až k pevným látkám. Rozlaserovat lze volné elektrony, polovodiče, barviva, plyny, ale třeba také slivovici.

Kvalita a vlastnosti laseru, které jsou velice důležité pro jejich praktické využití, jsou určeny právě jeho stavbou a složením. Stále existuje množství výzev, které je třeba pokořit.

Laserová technika a elektronika je navazující magisterské studium katedry fyzikální elektroniky, které je zaměřené na studium interakce prostředí s elektromagnetickým zářením. Obor zahrnuje jak teoretické, tak experimentální studium základních vlastností laserů, jejich interakcí s látkou a jejich praktického využití.

Studenti Laserové techniky a elektroniky získávají detailní znalosti v oblastech stavby a konstrukce laserů, kvantové elektroniky, nelineární i klasické optiky, interakce záření s látkou, fyziky pevných látek nebo optických spektroskopií. Studium probíhá ve spolupráci s předními vědeckými pracovišti Akademie věd stejně jako s dalšími školami a výzkumnými institucemi u nás i v zahraničí.

Absolvent  inženýr  nachází díky svým praktickým i teoretickým znalostem uplatnění v průmyslu stejně jako v základním výzkumu, je připraven řešit komplexní problémy sám nebo jako součást většího týmu. Hlavním uplatněním absolventů jsou nově postavená výzkumná centra ELI a HiLASE.

Obor Laserová technika a elektronika navazuje na bakalářský obor Fyzikální elektronika (či případně Laserová a přístrojová technika). Magisterský program je dále otevřen i zájemcům o danou problematiku z jiných kateder a fakult. 

Galerie

Studijní plány

oficiální podobu studijních plánů pro tento akademický rok obsahuje

Bílá kniha

Proč právě na Jaderce?

Laserová technika a elektronika je unikátním oborem, který rozšiřuje znalosti stavby a teorie laserů. Také hodně spolupracuje se zahraničními institucemi a podílí se i na vesmírném výzkumu. Tento obor má široké praktické uplatnění v nových výzkumných centrech, Akademii věd ČR i v zahraničí.


Zeptej seNevíš, který z oborů na Jaderce je pro tebe ten pravý? Chceš vědět, kolik studentů obor úspěšně dostuduje? Zajímá tě, čím se tento obor liší od toho na jiné vysoké škole?
Jsme připraveni ti odpovědět. Zkus se zastavit u garanta tvého oboru nebo napiš přímo studentovi a získej informace z první ruky.

Kontaktní osoba oboru

Student

Články k oboru

Úspěch doktoranda KFE

Doktorand KFE Ing. Martin Jirka obdržel v dubnu 2015 na konferenci SPIE Optics+Optoelectronics v Praze cenu za nejlepší studentský příspěvek.

Laserem indukovaná fluorescenční spektroskopie

Ke studiu chemických forem (specií), v nichž se některé prvky (zejména uran a europium) při stopových koncentracích nacházejí, se na Katedře jaderné chemie Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské užívá časově rozlišená laserem indukovaná fluorescenční spektroskopie (Time-Resolved Laser-induced Fluorescence Spectroscopy – TRLFS).

Nejen o laserech na KFE FJFI ČVUT

Termínem laser označujeme zařízení pro generaci koherentního (monochromatického a soufázového) záření, které lze dobře směrovat a zajistit zde vysoké toky energie. Laser transformuje vstupní energii (často světelnou, chemickou, nebo přímo elektrickou) na uvedenou koherentní formu.

Cesty studentů oboru

Nikdo sem bohužel zatím žádné nevložil. :(

Další obory