Radiologie

Radiologická fyzika

Radiologická fyzika Radiologie

Popis oboru

Jedná se o magisterský dvouletý obor, který navazuje na bakalářský obor Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (návaznost viz zde). Studium využívá obecné znalosti matematiky, fyziky, informatiky a praktické dovednosti z experimentální fyziky. Radiologická fyzika je specifickým oborem s širokým záběrem, důraz je kladen na získání vědomostí v obecných principech jaderné a radiační fyziky, dozimetrie a detekce ionizujícího záření. Vzhledem k předpokladu uplatnění radiologického fyzika v nemocnicích nechybí také předměty zdravotnického základu, anatomie, biochemie a první pomoci; stejně jako seznámení s právními předpisy, principy radiační ochrany a zdravotnické etiky. Stěžejními předměty oboru jsou radiodiagnostika, radioterapie a nukleární medicína, kde student získává obsáhlý přehled o jednotlivých směrech radiologické fyziky a aplikuje své poznatky při praxích, které probíhají na pracovištích s klinickým provozem. Student si během studia volí výzkumnou činnost (seznam aktuálních témat v sekci Témata závěrečných prací) v některém ze směrů radiologické fyziky, která ústí v diplomovou práci.

Studium aplikace ionizujícího záření v medicíně je rozděleno do tří hlavních odvětví:

Radioterapie

Základním principem radioterapie je ničení nádorových buněk pomocí ionizujícího záření za současného šetření okolních zdravých tkání. Studenti se učí nejenom fyzikálně-radiobiologické principy účinku záření na živou tkáň, ale také techniky a technologie ozařování, které v posledních letech zaznamenávají prudký rozvoj. Důraz je také kladen na aplikaci znalostí detekce a dozimetrie ionizujícího záření a jejich specifik pro radioterapii.


Rentgenová diagnostika

V rámci studia rentgenové diagnostiky se studenti podrobně seznámí s přístroji využívajícími ionizující záření k zobrazení tkání v lidském těle (RTG, CT), ale také s některými zobrazovacími metodami pracujícími na jiném principu (magnetická rezonance-MRI, ultrazvuk). Další obsáhlou částí je měření veličin pro stanovování dávek v pacientovi při ozáření, pro popis zdrojů ionizujícího záření a pro účely radiační ochrany.


Nukleární medicína

Využívá otevřené zářiče pro diagnostiku a terapii v medicíně (pacientovi se aplikuje radionuklid do těla). Studenti získávají detailní přehled o jednotlivých zobrazovacích metodách (single-photon emission computed tomography SPECT, positron-emission tomography PET), o výrobě radiofarmak, o popisu veličin a výpočtech dávky v pacientovi. Diagnostické metody jsou také nedílně spjaty se zpracováním obrazu, kterému je věnována náležitá pozornost.

 

Pole možných uplatnění absolventů v praxi však sahá i za brány nemocnic. Z možných zaměstnavatelů se nabízejí například: instituce zabývající se radiační ochranou (SÚRO, v.v.i.), jadernou bezpečností (SÚJB) i aplikací či detekcí ionizujícího záření mimo zdravotnictví (ČMI, soukromé subjekty jako např. VF, a.s., UJP PRAHA, a.s., ÚJV Řež, a.s.).

Galerie

Studijní plány

oficiální podobu studijních plánů pro tento akademický rok obsahuje

Bílá kniha

Proč právě na Jaderce?

S širokým rozvojem ozařovacích a zobrazovacích technologií využívajících ionizující záření stoupá i potřeba školených odborníků pro tuto problematiku, kterých je v ČR stále nedostatek. Absolvent oboru Radiologická fyzika je primárně připravený a odborně způsobilý pro práci radiologického fyzika ve zdravotnických zařízeních dle zákona č. 94/2005. FJFI ČVUT nabízí prozatím jako jediná fakulta v ČR studium tohoto oboru.

 


Zeptej seNevíš, který z oborů na Jaderce je pro tebe ten pravý? Chceš vědět, kolik studentů obor úspěšně dostuduje? Zajímá tě, čím se tento obor liší od toho na jiné vysoké škole?
Jsme připraveni ti odpovědět. Zkus se zastavit u garanta tvého oboru nebo napiš přímo studentovi a získej informace z první ruky.

Kontaktní osoba oboru

Student

Články k oboru

Spolupracujeme s protonovým terapeutickým centrem

Jaderné metody nacházejí v poslední době stále širší lékařské uplatnění jak v radiodiagnostice, tak radioterapii. Jednou z nově se rozvíjejících metod je tzv. hadronová terapie v praxi zatím využívající zejména protonové svazky. Její známou výhodou je možnost doručit požadovanou dávku do cílového objemu způsobem šetrnějším k okolním tkáním. První takové terapeutické pracoviště v České republice – Pražské protonové centrum (PTC) – je v současné době budováno v Praze v areálu FN Na Bulovce. V souvislosti se zajištěním radiační bezpečnosti jeho budoucího provozu bylo mimo jiné nutno posoudit účinnost stínících konstrukcí. Právě na tomto úkolu se podíleli pracovníci Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícícho záření FJFI ČVUT v Praze.

Předávání vědeckých cen za rok 2011

V úterý 6. září 2011 Francouzské velvyslanectví v České republice ve spolupráci se společnostmi AREVA, BULL, Rhodia ČR, Sanofi a Pierre Fabre Médicament předalo ceny mladým českým vědcům.

Cesty studentů oboru

Na Athens do Istanbulu

Přemýšlíte jak si udělat prázdniny uprostřed semestru, nedat za ně moc peněz, potkat nové lidi a ještě se dozvědět něco, co se vám může hodit třeba i u státnic? Pak si dejte přihlášku na kurz Athens.

Další obory