Akce pro středoškoláky

Jaderka má bohatou nabídku akcí pro studenty středních škol. Nabídka pro školy obsahuje akce pro organizované školní skupiny. Jednotlivci si pak jistě vyberou z atraktivní nabídky akcí pro studenty .

Nabídka pro školy

Tokamak Golem

Jaderka získala roku 2007 unikátní pokusné zařízení pro zvládnutí řízené termojaderné fúze: tokamak jménem GOLEM. Přijďte si ho se svými studenty prohlédnout.

Den na Jaderce

Přijeďte k nám se svou třídou a prožijte s námi a s našimi vědci jeden den plný exkurzí a přednášek dle vašeho přání. Zažijte neopakovatelnou atmosféru Dne na Jaderce.

Proč techniku?

Studenti Jaderky si připravili zajímavou přednášku opřenou o data ze statistických úřadů a o osudy konkrétních absolventů, která ilustruje, proč jsou technické VŠ rozumnou volbou.

Přednášky pro SŠ

Jaderka nabízí celé spektrum populárně laděných přednášek pro studenty středních škol. Přednášející přijedou přímo k vám do školy.

Školní reaktor VR-1

Objednejte pro svou třídu exkurzi s ukázkou provozu. Budete mít jedinečnou možnost prohlédnout si, jak vypadá skutečný jaderný reaktor a jak se takový reaktor řídí.

Akce pro studenty

Týden vědy

Je určen nadaným a motivovaným studentům, kteří uvažují o studiu přírodovědných oborů vysokých škol. Kromě práce na miniprojektu dle vlastního výběru tě čekají exkurze, přednášky, večerní zábava a parta cca 200 lidí, které baví to samé co tebe.

Den lékařským fyzikem

Nevěděli jste, že v nemocnici vedle lékařů a sester potkáte i fyziky? V rámci praktických cvičení si sami vyzkoušíte práci s radionuklidovým ozařovačem, se zubním rentgenem nebo plánování léčby zářením.

Expo Science Amavet

Cílem soutěže je rozvíjet tvůrčí schopnosti při řešení vědeckých projektů, naučit se prezentovat svou práci, dostat se na výzkumná pracoviště a do laboratoří vysokých škol, účastnit se mezinárodních vědeckých soutěží středoškoláků.

Středoškolská odborná činnost

Zaměstnanci a doktorandi FJFI ti nabízejí odborné vedení v tvém výzkumu. Vyber si z bohaté nabídky témat nebo si vymysli téma vlastní. S projektem pak můžeš soutěžit v SOČ či Expo Science Amavet.

Přípravný kurz z matematiky a fyziky

Náplní kurzu je opakování vybraných oblastí středoškolské matematiky a fyziky a řešení typových příkladů vhodných pro přípravu ke studiu na vysokých školách především technického typu. Kurz je bezplatný a není třeba se hlásit.

Soustředění TCN

Máš zájem o matematiku, fyziku, informatiku? Pojeď na letní soustředění pořádané studenty Jaderky. Kromě zajímavostí z vědy tě čeká i spousta zábavy.

International Particle Physics Masterclasses

Staň se na jeden den částicovým fyzikem. Poslechni si přednášky, analyzuj reálná data z experimentu ALICE a výsledky pak prodiskutuj prostřednictvím videokonference s vědci v CERNu.