Expo Science Amavet

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. společně s dalšími spolupořadateli vyhlašuje každoročně Soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET.

Cílem soutěže je rozvíjet tvůrčí schopnosti při řešení vědeckých projektů, naučit se prezentovat svou práci, dostat se na výzkumná pracoviště a do laboratoří vysokých škol, účastnit se mezinárodních vědeckých soutěží středoškoláků.

Soutěžní projekt může mít libovolné téma z oblasti vědy a techniky a je zpracováván s využitím vědeckých postupů a metod. Při formulování úkolu i jeho zpracování je možné spolupracovat s odborníky, výzkumnými ústavy a odbornými institucemi. Musí však být prokazatelný podíl mladých řešitelů na výsledcích práce. I zaměstnanci a studenti vyšších ročníků Jaderky ti nabízí odborné vedení. Můžeš si pro svůj projekt zvolit buď některé z nabízených témat, nebo přijít s projektem vlastním týkajícím se matematiky, fyziky, chemie či informatiky, pro který ti najdeme vhodného školitele. V případě zájmu napiš na lubomira.dvorakova@fjfi.cvut.cz nebo kontaktuj přímo školitele z níže uvedeného seznamu.

Odměny v soutěži jsou velmi lákavé. Nejlepší řešitelé se zúčastní největší a nejprestižnější soutěže INTEL ISEF v USA nebo soutěže I-SWEEEP. Dále mají možnost zúčastnit se přednostně a za výhodných podmínek specializovaných odborných akcí v ČR i zahraničí pořádaných AMAVETem i dalšími organizacemi.

Zmiňme úspěchy studentů, které školili zaměstnanci naší fakulty v posledních letech.

  1. Aranka Hrušková z Gymnázia Christiana Dopplera zvítězila v národním kole soutěže Expo Science Amevet v dubnu 2013, a to s projektem Řetězové zlomky kvadratických iracionalit pod vedením Ing. Ľubomíry Balkové, Ph.D., z katedry matematiky FJFI. Se stejným projektem se stala v říjnu 2013 vítězkou Českých hlaviček v kategorii Ingenium. V květnu 2014 reprezentovala ČR v Los Angeles na mezinárodní soutěži Intel ISEF, kde obsadila 2. místo v kategorii Matematika (abstrakt a www).
  2. Čeněk Škarda z Gymnázia Uničov se v roce 2012 umístil na sedmém místě ve státním kole SOČ v oboru Matematika a v roce 2013 se dostal do národního kola Expo Science Amavet s projektem Aritmetika včera a dnes pod vedením Ing. Ľubomíry Balkové, Ph.D., z katedry matematiky FJFI (abstrakt a www).
  3. Bývalý student Jaderky Marek Kovář spolu se svým spolužákemTomášem Petákem z Gymnázia Karla Sladkovského v Praze s projektem Studie oceli vhodné pro tlakové nádoby reaktoru získali 3. místo na světové soutěži Intel ISEF 2011 v oboru Engineering: Materials & Bioengineering a zvláštní cenu od společnosti The Society for Experimental Mechanics, Inc. (právě tyto studenty odborně vedla katedra materiálů FJFI). 

Více informací o soutěži na www.amavet.cz. Máš-li zájem o informace z první ruky týkající se Expo Science Amavet, kontaktuj přímo Marka Kováře na  kovar.ma@seznam.cz

SEZNAM TÉMAT nabízených školiteli z Jaderky je stejný jako seznam témat pro SOČ.

Galerie