drupal hit counter
Skip to Content

Jaderné inženýrství (Ing.)

Magisterský studijní program Jaderné inženýrství navazuje na základy získané v bakalářském studiu. Důraz se klade na předměty zaměřené na reaktorovou fyziku (teoretickou i experimentální), konstrukční řešení jaderných elektráren, hydromechaniku, termomechaniku a dynamiku reaktorů, provozní reaktorovou fyziku, jadernou bezpečnost a spolehlivost jaderných elektráren. Dále katedra nabízí kurzy s užší specializací jako je pokročilá reaktorová fyzika, řízení jaderných elektráren, radioaktivní odpady, diagnostika, řídící a bezpečnostní systémy, užitá jaderná fyzika a transmutační technologie.

Výuka studentů je opět podporována jejich účastí na experimentech na reaktoru VR-1. V rámci přípravy ročníkových prací jsou studenti vedeni k samostatnosti. Pro svou práci si mohou vybrat experimentální či teoretické téma. Většina experimentálních prací je doplněna výpočetní částí, kdy student svá měření ověří pomocí vhodného výpočetního kódu.

Ke zlepšení kvality výuky přispívá také spolupráce katedry s různými pracovišti a institucemi nejen v ČR, ale i v zahraničí. Během praxe a zahraniční exkurze mají posluchači možnost navštívit  JE Dukovany, JE Mochovce, JE Jaslovské Bohunice, školní reaktor TRIGA Mark II ve Vídni, univerzitní reaktor v Budapešti a výzkumný ústav KFKI v Maďarsku. Katedra úzce spolupracuje s univerzitami na Slovensku, v Rakousku a v Maďarsku. Další spolupráce je pak s univerzitami z Německa a Švédska, případně spolupráce s mezinárodními organizacemi IAEA a ENEN.

Uplatnění

Pole působnosti studentů s titulem jaderný inženýr z Jaderky je veliké. Je jasné, že zrovna z Jaderky vybírá ČEZ, a.s. operátory do svých jaderných elektráren Temelín a Dukovany. Avšak práce operátora není díky svojí vysoké náročnosti pro každého a tak studenti zaujímají i jiné zajímavé a důležité pozice techniků a fyziků v jaderných elektrárnách. Jaderné inženýrství ale není jen o praxi, mnoho studentů tíhne spíše než k striktním povinnostem operátora k větší volnosti výzkumného pracovníka. Výzkum v oblasti jaderných technologií zajišťuje ÚJV Řež nedaleko od Prahy a vytváří tak skvělé prostředí pro absolventy jaderného inženýrství. Další možnosti uplatnění najdou studenti ve Státním úřadu pro jadernou bezpečnost nebo radiační ochranu a v nespočet firmách zabývající se jadernou technikou (např. Škoda Jaderné strojírenství, a.s.). 

Od školního roku 2012/2013 došlo ke sloučení zaměření Teorie a technika jaderných reaktorů a Jaderná energie a životní prostředí do oboru Jaderné inženýrství. 

 

V hlavní roli uran

Vyšlo v Pražské technice 2014/03
Není příliš lichotivé, že jaderná energetika vznikla jako vedlejší produkt výzkumu historicky nejničivější zbraně.
 » Číst dál

Představujeme studentku magisterského oboru: Bc. Alžběta Bednářová

Studovat fyziku jsem se rozhodla až v posledním ročníku na gymnáziu, poté co jsem navštívila v rámci fyzikálního týdne úžasnou přednášku o jaderných reaktorech čtvrté generace. To je něco! Spotřebovávají vyhořelé palivo a ještě množí nové, které se dá znovu použít - neuvěřitelně jsem se tenkrát nadchla přímo pro reaktorovou fyziku a měla jsem jasno. Podala jsem si přihlášku na Jaderku a zamilovala jsem si představu, že jednou budu studovat jaderné reaktory a přispěju tak k rozvinutí této fascinující technologie vytváření elektřiny. » Číst dál

Zahraniční praxe studentů čtvrtého ročníku

Jedním z povinných a zároveň příjemných předmětů ve čtvrťáku našeho zaměření jaderné inženýrství je dvoutýdenní zahraniční praxe. V rámci této praxe jsme navštívili jadernou elektrárnu Mochovce na Slovensku, školní reaktor v Budapešti a ve Vídni a nakoukli jsme i do jiných zdrojů elektřiny – konkrétně na vodní elektrárnu Gabčíkovo. Objeli jsme i jiná výzkumná pracoviště na Slovensku související s jadernou fyzikou a energetikou a nakoukli jsme i do laboratoří Slovenské Technické Univerzity v Bratislavě. » Číst dál

Zajímá Tě jak vypadá Experimentální reaktorová fyzika v praxi? Koukni na fotogalerii Základního kritického experimentu

Každý rok se studenti čtvrtého ročníku inženýrského studia účastní Základního kritického experimentu (ZKE), při kterém se přemísťuje celá aktivní zóna reaktoru. To vyžaduje mnohé manipulace jak s palivovými články, tak s jinými částmi reaktoru. Experiment končí dosažením kritičnosti při nově sestavené aktivní zóně a trvá čtyři dny.

Více o ZKE na youtube :

https://www.youtube.com/watch?v=bLVxjXkVO1w

Chceš se dozvědět, jaké uplatnění mají studenti Katedry jaderných reaktorů? Přečti si rozhovor s Ing. Danešem Burketem, Ph.D.!

Na začátek asi obligátní otázka: proč jste si vybral zrovna jaderku? Co Vás k tomu v té době přimělo, byl tento obor moderní?  » Číst dál

Prezident České nukleární společnosti Ing. Daneš Burket, Ph.D. se představuje jako absolvent Jaderky

Na konci osmdesátých let jsem ještě coby student náchodského gymnázia navštívil den otevřených dveří na FJFI. Od té chvíle jsem měl o svém budoucím směřování jasno. Moderní studijní obory, kvalitní akademický sbor, špičkově vybavené laboratoře a na tehdejší dobu obdivuhodný záběr mezinárodní spolupráce – to byly důvody mého jednoznačného rozhodnutí. » Číst dál

Představujeme absolventa: Ing. Otokar Dragoun, DrSc.

Moje touha po výzkumné práci v laboratoři se začala naplňovat v létě roku 1956, kdy jsem po maturitě na vynikající elektrotechnické průmyslovce v pražské Ječné ulici nastoupil do nového Ústavu jaderné fyziky (ÚJF). Zaučoval jsem se u prvního československého spektrometru záření beta, pomáhal při numerických výpočtech magnetických polí a účastnil se vývoje tenkých vstupních okének počítačů částic. Po roční užitečné a motivující praxi mne ústav vyslal na Fakultu technické a jaderné fyziky UK (dnešní FJFI ČVUT). » Číst dál

Studenti jaderného inženýrství se opět účastnili letní univerzity na jaderné elektrárně Temelín

Na přelomu července a srpna se na jaderné elektrárně Temelín uskutečnil 8. ročník Letní univerzity. Jedná se akci pořádanou skupinou ČEZ pro vysokoškolské studenty technických vysokých škol. Každý rok se pravidelně účastní i několik studentů FJFI. » Číst dál

Katedra jaderných reaktorů na YouTube

Na YouTube můžete shlédnout první video vytvořené na Katedře jaderných reaktorů. Jedná se o reportáž ze základního kritického experimentu, který katedra organizuje pro studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia.

V rámci tohoto experimentu se studenti podílejí na přípravě žádosti o experiment, která se předkládá SÚJB, spolupracují na výpočtech charakteristik nové aktivní zóny a především jsou aktivními účastníky sestavování nové aktivní zóny a dosahování kritického stavu s touto novou zónou.

Zvláštní cena časopisu Nuclear Engineering International pro Katedru jaderných reaktorů

V soutěži výcvikových kurzů v oblasti jaderné energetiky, kterou organizuje časopis Nuclear Engineering International, byla sdružení EERRI (Eastern European Research Reactor Initiative) udělena cena za kurz Research Reactor Group Fellowship Program. » Číst dál

Simulace pro bezpečné reaktory

Vyšlo v Pražské technice 2013/03.

 Před zavezením paliva do  jaderného reaktoru je nutné provést řadu výpočtů, které mají prokázat bezpečnost paliva po celou dobu provozu reaktoru. Zejména se jedná o vyloučení možnosti překročení limitních provozních hodnot paliva daných výrobcem.

» Číst dál (pdf)
 

Představujeme absolventa: Ing. Lukáš Závorka

Na konci třetího ročníku bakalářského studia jsem v nemálo vzbuzeném stavu spěšně vycházel ze dveří kabinetu, v němž se ode mne v závěrečné fázi zkoušky vyžadovalo, abych pohovořil o urychlovačích. Coby student zaměření Teorie a technika jaderných reaktorů jsem se necítil být povinován o takových lineárních nebo směšně dokola zakřivených dutých železných trubicích vědět více než žák základní školy o převodu abstraktního Lebesgueova integrálu na klasický a na tato zařízení jsem pohlížel spíše spatra ochozu školního reaktoru VR-1 Vrabec. Už od gymnaziálních let jsem snil o pozici operátora v jaderné elektrárně, vědu a výzkum mě ani nenapadlo klást do spojení s nadějemi budoucnosti. » Číst dál

Přednáší u nás: Ing. Jan Rataj, Ph.D.

Na Katedře jaderných reaktorů pracuje od roku 2001, v současnosti vykonává funkce zástupce vedoucího katedry a vedoucího provozu reaktoru VR-1. Studentům Katedry jaderných reaktorů přednáší Experimentální neutronovou a reaktorovou fyziku a vede Operátorský kurs na školním reaktoru VR-1. » Číst dál

Reaktor v koalici

Převzato z Pražské techniky 3/2012.

V současné době lze sledovat velký zájem mnoha rozvinutých i rozvíjejících se států řešit svou energetickou situaci výstavbou nových jaderných bloků. Jedním z klíčových faktorů pro úspěšné a bezpečné provozování jaderných zařízení je dostatek kvalifikovaných pracovníků, zejména těch, kteří mají s provozováním jaderného zařízení určitou osobní zkušenost. V této oblasti hraje ČVUT velmi významnou úlohu i díky školnímu reaktoru VR-1, který se etabloval jako jedno z významných a vyhledávaných center jaderného vzdělávání jak ve středoevropském, tak i širším kontextu.

 » Číst dál

Jubileum reaktoru VR-1

Vyšlo v Pražské technice 2011/01. 

Třetího prosince 2010 uběhlo dvacet let od prvního spuštění školního jaderného reaktoru VR-1 Vrabec.Během této doby se reaktor stal významnou součástí jaderného vzdělávání nejen na ČVUT v Praze, ale i v rámci České republiky a na mezinárodní úrovni.
» Číst dál (pdf) 

Katedra jaderných reaktorů a "její" reaktor VR-1 Vrabec

Vyšlo v Pražské technice 2007/04

Od samého začátku činnosti jaderné fakulty byla soustředěně sledována problematika spolehlivého a bezpečného využívání jaderné energie pro energetické i výzkumné účely. Tuto odbornou oblast sledovala katedra, která pod různými názvy vychovávala první (tehdy poměrně početné) generace československých jaderných specialistů. » Číst dál

Představujeme studenta: Ing. Evžen Losa

Jmenuji se Evžen Losa a na FJFI studuji od roku 2003. V dětství mě fascinoval vesmír. Hodně jsem se zajímal o to, jak to tam všechno funguje a proč. Mou zvědavost v té době podněcovaly sci-fi filmy z budoucnosti, kde se zdálo, že nic není nemožné (zkrotit čas a prostor, kolonizovat planety…). Bavilo mě poznávat přírodní zákony, a proto byla fyzika mým oblíbeným předmětem. » Číst dál

Představujeme absolventa: Ing. Miroslav Vinš

Pro FJFI jsem se rozhodl už na gymnáziu, a to vlastně na základě doporučení známého, který zde již nějaký čas studoval. Dle popisu se mělo jednat o poměrně těžkou školu spíše „rodinného charakteru“, kde vyučující v probírané látce jdou skutečně do hloubky. A protože mě vždy velmi zajímalo, proč svět funguje tak, jak funguje, a protože se raději pohybuji v užších kolektivech, byla má volba vcelku jasná. A nikdy jsem nelitoval. Na FJFI skutečně chybí masovost ostatních škol a zvláště v pozdějších ročnících vznikají těsnější vazby mezi pedagogy a studenty. » Číst dál

Představujeme absolventa: Ing. Tomáš Bílý

Na střední škole jsem byl jedním z těch šťastných studentů, které bavilo a zajímalo (ačkoli ne nějak fanaticky) téměř vše, co se tam učilo. Rozhodnutí, kam jít na vysokou školu, však paradoxně nebylo příliš složité. V podstatě mi stačilo zavrhnout otázku „co by mě bavilo studovat“ a přemýšlet, jak a čím bych se chtěl živit. A tak jsem listoval učitelskými novinami, představoval si sám sebe v různých oborech a postupně vylučoval. Zůstala jaderka a matfyz. Asi proto, že studium techniky ve mně vyvolávalo idylickou představu spolupráce chytrých a tvořivých lidí, a že studijní obory těchto fakult zněly dostatečně záhadně a člověk měl pocit, že získá vědění, které jen tak někdo nemá. Po návštěvě dne otevřených dveří matfyzu zůstala jen jaderka. Na její den otevřených dveří jsem nešel. » Číst dál

Štítky: