• Jaderka
  dobrá škola – dobré uplatnění
 • Jaderka
  dostaň se k jádru věci
 • Jaderka
  když (si) chceš něco dokázat
 • Jaderka
  je frajerka
 • Jaderka
  dostaň se k exkluzivním technologiím

Proč studovat právě na Jaderce?

Čas na rozhodnutí

Jaderka se výborně hodí pro uchazeče, který nemá přesně jasno, zda se chce v budoucnu věnovat spíše matematice, fyzice či informatice. První dva roky jsou totiž společné a až na pár výjimek je možno obor vybraný na začátku během prvních dvou ročníků bez problémů změnit.

Uplatnění

Na trhu práce vždy byla velká poptávka po absolventech technických vysokých škol. V posledních letech dokonce poptávka silně vzrůstá, proto je rok 2015 vyhlášen Ministerstvem školství Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Nezaměstnanost se absolventů Jaderky vůbec netýká.

Jaderka není jen jádro

Na Jaderce se dá studovat matematika, fyzika, informatika, jaderná chemie a jaderná fyzika. Nabídka studijních oborů je velmi pestrá.

Individuální přístup

Ač na Jaderku nastupuje poměrně dost studentů, po prvním ročníku již zůstávají ti, kteří mají opravdu o náročné studium zájem. Těm je pak věnován individuální přístup. Na Jaderce se totiž nestává, že by přednášející a cvičící na vaše dotazy neměli čas. Také své spolužáky poznáte dobře, nejste součástí anonymního davu, ale cvičení absolvujete vždy ve svém kruhu. A obvykle to se svým kruhem rádi „táhnete“ i mimo školu.

Prestiž

Být jaderňák má zvuk. Díky své náročnosti je Jaderka na trhu práce velmi dobře známá. Navíc jadeňáci jsou velmi pružní, jsou zvyklí se učit a logicky myslet, proto je mnohem snazší doučit jaderňáka ekonomii než doučit ekonoma matematiku, fyziku, informatiku a logické myšlení.

Studentský život

Nejen studiem jaderňák je živ. Na Jaderce se pořád něco děje a všechny akce chystají studenti. Jmenujme alespoň některé, více se dozvíte v Životě na Jaderce. Akce Studentské unie při FJFI: Víkendovka (šifrovačka pro prváky), Běh na (4π ± ε) km, Jaderná drakiáda, Bažantrikulace (neoficiální imatrikulace prváků), Všejaderná fúze (fakultní ples), TCN (letní soustředění pro SŠ), Noc na Jaderce, Zlatá křída (cena pro vyučující). Další aktivity: Corpus Omne (jaderňácký časopis), facebook Jaderka, You Tube kanál Jaderky a Tralalalala (sportovní tým při FJFI).

Přijímací zkoušky

Stejně jako celé ČVUT má i Jaderka přijímací zkoušky. Ovšem přijímací zkoušky jsou odpuštěny každému, kdo během SŠ studia měl o studium na technické VŠ zájem. Stačí mít maturitu z alespoň jednoho profilového předmětu (M, F, Inf, Ch) nebo mít z těchto předmětů dobrý průměr nebo se účastnit během SŠ úspěšně nějaké soutěže v těchto předmětech apod. Více informací najdete v přijímacím řízení.

Pojďte k nám studovat matematiku informatiku chemii fyziku jádro

Pro středoškoláky

Nabídka pro školy

Akce pro studenty

Video FJFI

Zajímá tě, čím se baví jaderňáci? Chceš být v obraze, co se na Jaderce událo? Sleduj náš kanál na YouTube.
Máš-li zajímavý nápad na video, poděl se s námi o něj!

Celý kanál Video FJFI najdeš na https://www.youtube.com/user/videoFJFI