Prestižní vědecký časopis Nature na titulní straně publikoval práci, na níž se podíleli i odborníci z FJFI

Významný objev, který pomůže lepšímu pochopení vlastností vesmírné hmoty krátce po velkém třesku, se podařilo prokázat českým vědcům z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR společně s jejich vědeckými kolegy z dalších 12 zemí. Práci s poznáním, že kvark-gluonové plazma je tekutinou s největší známou vířivostí, na titulní straně publikoval prestižní časopis Nature.

Vědecká show pro účastníky Dětské univerzity ČVUT

Více jak 70 účastníci Dětské univerzity ČVUT zažilo vědeckou show pořádanou Ing. Vojtěchem Svoboda, CSc a několika studenty. V rámci programu účastníci shlédli mnoho zábavných fyzikálních experimentů, které hravou formou odhalovaly podstaty fyzikálních zákonitostí a demonstrovaly různé fyzikální jevy.

Týden vědy na Jaderce

Minulý týden proběhl 19. ročník Týdne vědy na Jaderce. Tradiční událost přivedla více jak stovku středoškolských student do laboratoří a poslucháren Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Bohatý program obsahoval mnoho zajímavých přednášek a exkurzí. Více na www.tydenvedy.fjfi.cvut.cz

Rozhovor: Kateřina Limburská postoupila se svou prací do celostátního kola SOČ

Kateřina Limburská se jako studentka třetího ročníku gymnázia letos zúčastnila soutěže SOČ – středoškolská odborná činnost. Kateřina se rozhodla vypracovat svou práci na Katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření pod vedením Ing. Radka Prokeše. Se svou prací „Konfokální rentgenová fluorescenční analýza“ vyhrála krajské kolo v oboru fyzika, čímž postoupila do celostátního kola. Celostátní kolo se konalo v polovině června v Boskovicích, kde se Kateřina v silné konkurenci umístila na devátém místě. To je výborný úspěch, gratulujeme! Ještě před zaslouženými prázdninami nám Kateřina zodpověděla několik dotazů o sobě, své práci a prvním kontaktu s vysokoškolským prostředím.