Nový kurz pro americké studenty na FJFI

Ve dnech 16. – 27. 1. 2017 se na Katedře jaderných reaktorů (KJR) uskuteční pilotní ročník kurzu pro americké studenty a pedagogy z Middlebury Institute of International Studies at Monterey (MIIS), pod názvem NUCLEAR RESEARCH REACTOR PRACTICUM. Předpokládá se, že tímto bude odstartována pravidelná spolupráce MIIS a KJR.

Účastníci zmíněného kurzu „překvapivě“ nejsou jaderní fyzici, technici, matematici nebo chemici, ale studenti práv, ekonomie, sociologie a politologie, studující obor Nuclear security (Zabezpečení jaderných zařízení). Po absolutoriu se uplatňují především jako poradci a experti v oblasti národní či nukleární bezpečnosti ve státní správě USA. Právě tím je potvrzeno propojování společenských věd s technickými. Vzhledem k tomu, že jaderná technologie je složitá, je čím dál více třeba, aby o ní měli základní přehled především ti, kdo pracují na místech národních poradců a expertů. V mnoha oblastech, kam jaderná technologie sahá, je to nutný krok pro dobrá politická rozhodnutí do budoucnosti. Kurz organizovaný KJR umožní  právě studentům práv, ekonomie, sociologie a politologie pochopit jak pozitiva, tak úskalí „jádra“.

Studenti absolvují nejen řadu přenášek z oblasti jaderné bezpečnosti, ale zblízka uvidí různá jaderná zařízení. Patrně nejatraktivnější pro ně bude šance „zapnout si reaktor“ – školní reaktor VR-1, Vrabec. Seznámeni budou mj. se zabezpečením jaderných zařízení „nuclear security“ (termín pro ochranu zařízení proti napadení zvnějšku, např. proti možnému útoku teroristů), s aspektem bezpečnosti jaderných zařízení „nuclear safety“ (termín pro ochranu obyvatelů, pracovníků a životního prostředí před potenciálním škodlivým účinkem jaderného zařízení, např. zajištění ochrany proti únikům radioaktivních látek do okolí). A v neposlední řadě se systémem radiační ochrany, radiačního monitoringu a havarijní připravenosti v praxi.

Součástí programu jsou také exkurze do Jaderné elektrárny Temelín, ÚJV Řež, Státního ústavu radiační ochrany a Škody Jaderné strojírenství.

Galerie

Zaujal vás tento článek? Podělte se o něj s ostatními!