Stáž studentů ČVUT FJFI na JE Temelín a JE Dukovany

Na počátku ledna přijeli na každoroční stáž na JE studenti  třetího ročníku bakalářského studia a studenti pátého ročníku magisterského studia ČVUT FJFI KJR. Studenti 3 ročníku strávili v náročném programu týden na JE Temelín, páťáci na JE Dukovany. 

Budoucí jaderní inženýři se v rámci stáže věnovali hlavně jaderné fyzice a palivu. Na jaderných elektrárnách se jim proto většinu času věnovali právě reaktoroví fyzici, kteří se na elektrárně o palivo starají. Detailně jim popsali systém řízení RF na JE, správu a kontrolu jaderného paliva, projektování a bezpečností hodnocení vsázek, způsob návrhu aktivních zón a palivový cyklus celkově. Extrémně zajímavé byly přednášky o samotném provozu reaktoru - spouštění reaktoru po odstávce, sledování paliva a aktivní zóny za provozu reaktoru.

Díky stáži se mohli studenti podívat do míst, kam se návštěvník elektrárny běžně nedostane. „Na JE Temelín jsme viděli ve skladu čerstvého paliva krom ruského – v současné době používaného paliva – také jeden soubor paliva amerického, které bylo používáno na elektrárně v prvních deseti letech provozu. Překvapilo mě jak precizně, jsou tato místa z pohledu bezpečnosti ochráněna  a  zabezpečena “ , komentovala zážitky nadšeně účastnice programu Klára Brázdová. Během prohlídky simulátoru studenty byla naše stáž zpestřena besedou s ředitelem útvaru personalistika ČEZ, a. s.  panem Josefem Lejčkem. Po prohlídce simulátoru následovala i návštěva mozku elektrárny - blokové dozorny a dalších technologických částí elektrárny. Na blokové dozorně byla příležitost pozorovat operátory při řízení elektrárny na plném výkonu. Třešničkou na dortu byla i návštěva LRKO- laboratoře radiační kontroly okolí, která je dislokována v Českých Budějovicích.

Na JE Dukovany studenty nejvíce zaujal primární okruh. „Byl jsem příjemně překvapený rozsahem prohlídky primárního okruhu. Ukázali nám všechno od skladu čerstvého paliva po otevřený kompenzátor objemu. Mohli jsme si téměř pohladit i parogenerátor,“ komentoval prohlídku Václav Šísl. Studenti také krom přednášek navštívili mnoho zajímavých technologií na elektrárně.

Celkově se obě exkurze tradičně perfektně vydařily a díky velké ochotě všech zúčastněných JE je čas strávený na elektrárnách nezapomenutelným zážitkem a cennou zkušeností.  Rádi bychom alespoň takto poděkovali jaderným fyzikům, kolegům z radiační ochrany, psychodiagnostiky,  havarijní připravenosti,  jaderné bezpečnosti, péče o zařízení, z provozu elektráren, ale i personalistům, kteří naši stáž organizovali.

Závěrem musím konstatovat, že o studenty i absolventy FJFI je na obou jaderkách velký zájem. Spolupráce ČEZ a FJFI je dobře nastavená. V průběhu studia je možné se účastnit řady různých aktivit. Sám ze své zkušenosti mohu doporučit dvoutýdenní letní stáž Letní univerzita. Detailní informace o možnostech stipendíí, o trainee programu ČEZ Potentials,…….. jsou na  http://kdejinde.jobs.cz/

 

Ondřej Novák

Student ČVUT FJFI KJR   

Galerie

Související studijní obory na Jaderce

Jaderné inženýrství Bc. Ing. Jádro

Obor poskytuje vzdělání jak teoretické tak praktické týkající se technologie jaderných reaktorů.

Zaujal vás tento článek? Podělte se o něj s ostatními!