Konference CANT v belgickém Lutychu

Ve dnech 8.-19. května 2006 se na půdě univerzity v belgickém městě Liège konala mezinárodní škola a konference o kombinatorice, automatech a teorii čísel s názvem CANT 2006. Škola byla koncipovaná jako série přednášek význačných odborníků, kteří hovořili o nejnovějších výsledcích a významných otevřených problémech v daných oblastech matematiky. V rámci konference měli možnost vystoupit sami účastníci a přednést své vlastní vědecké výsledky. Z toho je už možná patrné, že program byl velmi nabitý: každý den se začínalo nejpozději v devět hodin ráno a konec byl okolo půl sedmé večer, což mi osobně mimochodem trochu připomínalo základní blok studia na FJFI :-).

Protože kombinatorika, teorie automatů a teorie čísel představuje příliš rozsáhlou problematiku, byly dva týdny, ve kterých CANT probíhal, tematicky odlišeny. První týden (8.-12.5.) byl věnován teorii automatů a formálních jazyků, což speciálně zahrnovalo kombinatoriku na slovech. Druhý týden (15.-19.5.) byl naproti tomu zaměřen spíše na teorii čísel a její sovislost s formálními jazyky a teoretickou informatikou. Odlišná programová náplň umožňovala zúčastnit se konference jen v jednom týdnu. Této možnosti jsem se z časových důvodů rozhodl využít i já a s ohledem na své odborné zájmy jsem se přiklonil k účasti v prvním týdnu. Během něj jsem rovněž vystoupil s příspěvkem prezentujícím výsledky, ke kterým jsme dospěli společně s prof. Pelantovou a Ľubomírou Balkovou. Spolu se mnou se z naší fakulty setkání CANT zúčastnil také Petr Ambrož a ve druhém týdnu již zmíněná prof. Pelantová a Ľubka Balková.

Liège je středně velké město ve východní části Belgie a cesta vlakem z bruselského letiště trvá za normálních okolností přibližně jednu hodinu, přičemž je nutno jednou přestoupit a pak dojet do konečné stanice. Nástup do správného vlaku ani přestup nepředstavoval žádný problém, jen mě trochu udivilo, že do konečné stanice jsme dorazili o nějakých dvacet minut později, a přitom jsem neměl dojem, že bychom jeli zvlášť pomalu nebo snad někde příliš dlouho stáli. Nicméně, nikam jsem nespěchal, tak mi to nevadilo. Objevila se však další poměrně překvapivá věc, totiž že místní lidé nevěděli, kde se nachází ulice, která by podle mých předem zjištěných informací měla být hned u nádraží. Za chviličku jsem zjistil, jak se věci mají. Nacházel jsem se v úplně jiném městě, padesát kilometrů od  Liège, a nějaký člověk mi pak objasnil i příčinu. Vlak byl totiž cestou v jedné stanici rozdělen a já jsem měl prostě smůlu a seděl v té špatné polovině. Uznávám, že to možná v rozhlase ohlašovali, ale bohužel nerozumím vlámsky ani francouzsky, takže mi to nějak uniklo. Taková drobná nepříjemnost mě však samozřejmě nijak nerozhodila, spíše pobavila. Počkal jsem na vlak zpět, díky vstřícnosti průvodčího jsem dokonce nemusel ani nic doplácet, další skoro hodinové čekání na přípoj jsem strávil povídáním s jedním studentem optiky původem z Tunisu, který rovněž mířil do Liège, a o tři hodiny později oproti původnímu plánu jsem nakonec úspěšně dorazil do cíle své cesty. A jak jsem později zjistil, podobná příhoda potkala i některé další účastníky konference a někteří o ni byli ochuzeni jen díky šťastné pozici na nástupišti při nasedání do vlaku.

CANT mě nadchl od samého začátku. Velmi se mi líbily přednášky v rámci školy, které byly mimořádně kvalitní, zajímavé a přínosné, a stejně tak referáty účastníků, z nichž některé měly blízko k tématice, kterou se zabývám já. Za zajímavé specifikum akce dále pokládám zastoupení mladých, začínajících vědců – podle mého názoru bylo znatelně vyšší, než je obvyklé na ostatních konferencích. Pokud jde o národnostní spektrum účastníků, jeho šíři lze snad dobře dokumentovat účastí matematiků ze všech světadílů s výjimkou Antarktidy.

Aby nám pobyt zpestřili i něčím nematematickým, zařadili organizátoři doprostřed týdne prohlídku zajímavých částí města s průvodcem, po které následovala asi hodinová vyhlídková plavba po řece Meuse. Dni vévodilo krásné slunečné počasí, které naštěstí příliš nekorespondovalo s předpovědí vyhrožující deštěm.

V pátek 12.5. skončila první část CANT. Jelikož jsem si svůj návrat do Prahy s přihlédnutím k výrazně výhodnější ceně letenky naplánoval až na neděli, odjel jsem v sobotu vlakem do Bruselu, tak trochu zklamaný, že nemohu na této fantastické akci zůstat i v dalším týdnu, a odpoledne věnoval prohlídce evropské metropole, což je mimochodem překrásné historické a zároveň moderní město.

CANT 2006 souhrnně hodnotím velice kladně; domnívám se, že akce byla zvládnuta výtečně jak po stránce obsahové, tak organizační. Za hlavní přínos pro sebe osobně považuji vedle nabytých vědomostí také nově navázané známosti s ostatními účastníky.

Ondřej Turek, 5. ročník MM 

Příspěvek z roku 2006.

Galerie

Související studijní obory na Jaderce

Matematické inženýrství Bc. Ing. Matematika

Vhodná kombinace teoretické přípravy s inženýrskou praxí, která je u nás zcela ojedinělá.

Matematická informatika Bc. Ing. Informatika

Obor vychovává matematiky, kteří rozumějí počítačům, i programátory, kteří rozumějí matematice.

Matematické inženýrství Matematika

Matematika rozvíjí logické myšlení, a proto se matematický inženýr uplatní všude.

Aplikované matematicko-stochastické metody Bc. Ing. Matematika

Pokud tě baví matematika v aplikacích, pak je tento obor právě pro tebe.

Zaujal vás tento článek? Podělte se o něj s ostatními!