Předdiplomová praxe v Jaderné elektrárně Dukovany

Na začátku prosince se v jaderné elektrárně Dukovany (EDU) mezi množstvím lidí (především dodavatelů účastnících se zrovna probíhajících odstávek) objevila i skupinka Jaderňáků, kteří se na rozdíl od ostatních nehnali za prací, ale s vykulenýma očima koukali, co se to tam všude kolem děje. No, dobrá, oči tak vykulené nebyli, studenti již jsou přece v posledním ročníku studia (páťáci z magisterského studijního programu Katedry jaderných reaktorů a třeťáci z bakalářského programu té stejné katedry) a o jaderné elektrárně, natož pak o této konkrétní, už toho vědí docela dost. Nějakou tu exkurzi v Temelíně už mají taky za sebou a někteří se i účastnili Letní University v Temelíně, kterou ČEZ pravidelně pořádá. Nicméně, jak známo, události zapamatované se z hlavy často ztratí; a i když ne, tak taková elektrárna je zblízka přeci jen docela jiná, než jaká se zdá být v učebně na Pražské Tróji, kde Katedra Jaderných reaktorů sídlí.

Během dvou týdnů studenti prošli elektrárnu, kde to jen šlo, a prohlížení bylo doplněno přednáškami o některých konkrétních záležitostech, které se na EDU řeší. Takže přednášku o sekundárním okruhu následovala hned exkurze sekundárního okruhu a podobně. Z exkurzí byla asi nejzajímavější návštěva kontrolovaného pásma, kde bylo možné vidět zpracování jaderných odpadů, ale především primární okruh. Přímo na reaktorovém sále pak studenti sledovali výměnu paliva, množství konstrukčních prací (většina z nich za účelem zvýšení bezpečnosti v reakci na Fukušimu), ale nahlédli i do skladu čerstvého paliva a kolem parogenerátorů se protahovali k hlavním cirkulačním čerpadlům primárního okruhu. Jejich osobní dozimetry po celou dobu sledovali radiační situaci, takže věděli, v kterých místech není radno se dlouho zdržovat. Na EDU se totiž stejně jako všude jinde aplikuje systém ALARA (As Low As Reasonably Achievable), je tedy snaha omezit radiační zátěž, i když je tak malá, že uškodit vlastně nemůže.

Přednášky byly zaměřeny velmi obecně, ale značná část z nich se zabývala činností Reaktorových Fyziků EDU. Přednášky tedy popisovaly, které druhy paliva se na EDU používají, jak se plánují jejich vsázky a jak se pak kontrolují různé vlastnosti. Kromě přednášek zaměřených přímo na reaktorovou fyziku (blízkou studentům) byly také některé přednášky zaměřeny na ne tak blízká témata jako třeba plánování odstávek na EDU. Studenti se ptali na detaily, které nevěděli nebo už zapomněli, ale nejvíc je zajímalo, co konkrétní lidé v rámci svého zaměstnání na EDU dělají.

Nezbývá, než poděkovat skupině ČEZ za možnost praxe, především pí. Lázničkové, která měla na starosti program a studenty oba týdny doprovázela. Nad to se studenty vypracovala zpětnou vazbu, aby bylo možné stáž do příštích let ještě zlepšit a budoucí generace studentů Katedry jaderných reaktorů tak ještě lépe připravit na jejich blížící se nástup do praxe.

Antonín Povolný

Příspěvek z roku 2014.

Galerie

Zaujal vás tento článek? Podělte se o něj s ostatními!