Systémové upozornění
Hlavní informace

Jaderku dělají hlavně lidé. Naši školu absolvovalo mnoho studentů, kteří si brzy získali věhlas ve vědecké komunitě nebo v oboru, který si sami zvolili pro svou kariéru. K Jaderce samozřejmě také patří vyjímeční a nadšení pedagogové a vědci. Přečtěte si o některých z nich.

Absolventi

Ing. Anna Jelínek Michaelidesová, Ph.D.

Ing. Anna Jelínek Michaelidesová, Ph.D.

Na Jaderce studovala obor radiologická fyzika. Dnes pracuje na KDAIZ FJFI ČVUT v Praze a na Oddělení dozimetrie záření AV ČR, kde za svou činnost získala v roce 2020 cenu Josefa Hlávky. Působila také 5 let jako radiologický fyzik v Proton Therapy Center Czech. Od června 2019 do prosince 2020 působila jako PostDoc v OncoRay – National Center for Radiation Research in Oncology v Německu, kde se zabývala výzkumem individuální radiosensitivity tumorů.

Hledala jsem zaměření, které by spojovalo fyziku, medicínu a vědu a obor Radiologická fyzika na katedře dozimetrie a aplikací ionizujícího záření FJFI ČVUT byl jednoznačnou volbou. 

Ing. Dana Drábová, Ph.D.

Ing. Dana Drábová, Ph.D.

Jaderná fyzička, lokální a regionální politička. Od roku 1999 je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Od roku 2010 je také místostarostkou Pyšel. Na FJFI studovala obor dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. Ukončila diplomovou prací "Měření neutronů a stanovení dávky od neutronů pomocí mikrodozimetrie."

Zažili jsme hodně práce, ale taky mnoho krásných chvil nejenom ve škole, ale i po škole. Znáte to – studenti, pivo, hospoda, tah Prahou...

Ing. Daneš Burket, Ph.D.

Ing. Daneš Burket, Ph.D.

Absolvent náchodského gymnázia, na Jaderce studoval Jaderné reaktory. Po ukončení nastoupil do elektrárny Dukovany, kde působil v odboru reaktorové fyziky. Později se stal ředitelem sekce technická podpora v divizi výroba ČEZ. Dnes je prezidentem České nukleární společnosti.

Můžu potvrdit, že absolvent Jaderky je díky kvalitnímu vzdělání a výborné průpravě, kterou mu naše škola dá, skvěle připraven být úspěšný v jakémkoliv oboru lidské činnosti.

Ing. Jiří Král, Ph.D.

Ing. Jiří Král, Ph.D.

Jiří Král na Jaderku nastoupil po šestiletém gymnáziu s humanitním zaměřením. Už během studia odjel do Itálie vyvíjet řídící systém pro jeden z experimentů CERNu. Po absolvování pracoval na doktorátu na finské University of Jyvaskyla a poté se "usadil" v CERNu na urychlovačovém oddělení.

Těším se, až se potkáme v CERNu - Ať už na návštěvě anebo jako kolegové.

Vyučující

Doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.

Doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.

Kromě výuky a vědecké práce zaměřené na fyziku produkce těžkých kvarků na experimentech STAR a ALICE v CERNu se podílí na řadě popularizačních akcích. Organizuje fakultní kolokvia, na kterých přednášejí zajímaví hosté. Stál za myšlenkou akce Staň se na den vědkyní a spolupořádá MasterClasses, aneb Staň se na den částicovým fyzikem. Koordinuje program PARTPHYS v rámci Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS).

Na práci vo veľkých medzinárodných kolaboráciach sa mi páči to, že umožnuje šikovným študentom z našej fakulty presadiť sa hneď zkraja vo svetovej komunite.

doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.

doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.

Po úspěšném dokončení Univerzity v Hradci Králové absolvoval Milan Krbálek doktorská studia na FJFI. Na FJFI kromě jiných pedagogických aktivit vede přednášky a cvičení k předmětu Matematická analýza, který je podle studentských anket jedním z nejoblíbenějších předmětů na fakultě.

Jaderka během prvních dvou let studia nabízí studentům možnost nahlédnout pod pokličku různých vědeckých disciplín a získat tak realistickou představu o tom, co která disciplína obnáší. Po dvou letech studií na FJFI je rozhodnutí o volbě konkrétního zaměření daleko snazší.

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

Na FJFI učí experimentální fyziku, relativistickou fyziku těžkých iontů a subatomovou fyziku. Je také garantem zaměření Experimentální jaderná fyzika. Působí také jako prorektor ČVUT pro vědu a výzkum a je Členem rady MŠMT pro kosmický výzkum. Od února 2018 je rektorem Českého vysokého učení technického v Praze.

To, co mi FJFI dala a dává, je zejména příležitost pracovat spolu s výbornými kolegy, spolupracovníky a studenty na významných projektech v oblasti výzkumu fundamentálních vlastností hmoty.

prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.

prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.

Rodačka ze slovenského Třebišova Edita Pelantová po absolvování FJFI na katedře matematiky rovnou zůstala. Kromě vyučování vede studenty v rámci vědecké skupiny TIGR, na kontě má spousty publikací a organizaci několika mezinárodních konferencí. Profesorkou v oboru Aplikovaná matematika se stala v roce 2006.

Při bádání jsou studenti rovnocenní partneři, se kterými bloudíme společně.

prof. Ing. Igor Jex, DrSc.

prof. Ing. Igor Jex, DrSc.

Teoretický fyzik Prof. Igor Jex je kromě vyučujícího a fanouška sci-fi seriálu Star Trek zároveň také děkanem fakulty. Profesor Jex je předním českým vědcem a odborníkem na kvantovou optiku a kvantovou teorii informace. Má za sebou pracovní a studijní pobyty v Bratislavě, Tokyu, Berlíně a Helsinkách.

Máme obrovskou výhodu v tom, že jsme komornější. Díky tomu se dá zajišťovat individuální práce pedagogů tak, jako se to dělalo v minulosti.