Systémové upozornění
Hlavní informace

Jaderka není jedna z plejády klasických fakult, kde je nutno vysedět několik nudných předmětů, jen abys dostal diplom. Nečekej tady biflování vzorečků, seznamů a letopočtů nazpaměť, ani bezmyšlenkovité opakování úseků z učebnic bez hlubšího kontextu. Jaderka si klade mnohem vyšší cíl. Tím je naučit své svěřence logickému myšlení a takovým vědomostem, díky kterým budou schopni pružně reagovat na nové trendy a změny téměř v libovolném oboru. Nasvědčují tomu i výsledky našich absolventů. Jak to naše škola dělá?

ŠIROKÝ ZÁBĚR

Podobný studijní plán většiny programů v prvních dvou letech pokrývá fyziku, informatiku a matematiku (ve dvou úrovních obtížnosti). Díky tomu jsou naši studenti flexibilní – mají velmi dobrou schopnost propojovat různé obory a zároveň se umějí rychle učit i věci z jiných oblastí.

Jaderka je také skvělou volbou pro ty, kteří ještě nemají jasno v tom, co přesně by chtěli v budoucnu dělat. Pokud zjistíte v průběhu prvního ročníku, že se chcete věnovat jiné specializaci nebo programu, je snadné specializaci, příp. program změnit. Kromě zmíněné fyziky, informatiky a matematiky se nabízí například jaderná chemie či aplikace ve zdravotnictví nebo v ekonomii.

Ve výuce klademe důraz na pochopení problému a technik řešení. Teorii mohou studenti vyzkoušet na cvičeních nebo v laboratořích. Navíc už od druháku mohou začít pracovat na nějakém výzkumném projektu pod odborným vedením a zapojit se do našich vědeckých týmů.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Jaderka si uvědomuje extrémní důležitost individuálního přístupu (kterou potvrzují desítky výzkumných prací). Jak to funguje v praxi? Nejsi jeden z davu – tví cvičící a profesoři se o tebe zajímají a jsou kdykoliv otevření tvým dotazům, návrhům a projektům. Svá cvičení a přednášky absolvuješ „ve svém kruhu“, takže máš lepší možnost se poznat se svými spolužáky a najít si tak zajímavé přátele (i mimo školu).

Individuální přístup je možný díky tomu, že je Jaderka „malou“ fakultou. Čítá pouze kolem 1300 studentů (údaje z roku 2020), a to je zhruba polovina v porovnání například s MFF UK  či průměrným počtem na fakultách VŠE. Není tak u nás překážkou řešit tvé požadavky neformálně a téměř vše je možné domluvit.

SPOKOJENOST A STUDENTSKÝ ŽIVOT

Spokojený student je úspěšný student. A proto po vzoru světových univerzit se i Jaderka snaží mít své “klienty” spokojené a není pouhým “poskytovatelem vzdělání”. Kromě snahy o vytvoření rodinné atmosféry v celé komunitě jde například o množství studentských aktivit. Řadu z nich organizuje Studentská unie při FJFI. Seznam se se studentskými akcemi v Životě na Jaderce. Na některých těchto akcí máš dokonce možnost se potkat se svými profesory a cvičícími v neformálním prostředí a třeba si s nimi zatancovat valčík nebo si dát pivo.

Kromě toho své studenty Jaderka za vynikající výsledky náležitě odměňuje a ti nejlepší si tak mohou přijít až na 60 000 Kč za rok. Průměrný „stipendista“ si pak přijde na 12 000 Kč a celkově Jaderka za stipendia vyplatí 16 milionů korun ročně.

CO PO ŠKOLE

Jaké jsou tvé výhledy po studiu? Stručně? Dobré.

Jak vyplývá z průzkumu REFLEX 2013, právě obory blízké těm nabízeným Jaderkou jsou velmi atraktivní nejen s ohledem na finanční ohodnocení (kde patří k těm nejlépe placeným). Ke stejným závěrům lze dojít take podle novějšího průzkumu LN2015.  Dalšími plusy jsou velmi nízká nezaměstnanost (na Jaderce podle LN2015 byla 0%), vysoká spokojenost se zaměstnáním či odpovídající úroveň obtížnosti. Naši absolventi se uplatňují v mnoha různých oborech a můžeš se o nich více dozvědět například zde.

Díky vysoké úrovni vzdělání se naše  fakulta stala zárukou kvalitního absolventa a čeští zaměstnavatelé jsou si toho velmi dobře vědomi. To je důvod, proč se jaderňák o práci po škole bát nemusí, a faktem je, že nemalá část studentů začíná pracovat tam, kde dělali svou závěrečnou práci. Být jaderňák má zkrátka zvuk.

MÝTY

Obávaným strašákem jsou přijímací zkoušky a přílišná obtížnost studia. Pokud máš o studium zájem, pak pro tebe přijímací zkoušky opravdu nebudou žádnou překážkou. Kromě toho je možné přijímačky prominout za některé z tvých aktivit či výsledků již na střední škole. Kvalitní studium vyžaduje jistou dávku odhodlání a přípravy - počítej s tím, že se u nás zapotíš. Ale nelekej se! Nemusíš být zvláštně nadaný, absolvent vědomostních olympiád nebo třídní premiant, abys Jaderku zvládl. Pokud máš chuť a odhodlání, tak ti nic nestojí v cestě. My nehledáme elitu, my ji pomáháme vytvářet.