Systémové upozornění
Hlavní informace

Mal som asi desať, keď som v škole do kolónky, kým chcem byť, napísal vedec. Toto slovo som poznal z programu Okná vesmíru dokorán. Po jeho zhliadnutí som začal v knižniciach hľadať čokoľvej o fyzike a vede všeobecne. Postupne som sa nechal vtiahnuť do čarovného sveta prírodných zákonov a začal premýšľať o svete okolo seba. Fascinácia z toho, ako dômyselne svet funguje, čo všetko je možné ľudským rozumom objaviť a pochopiť, mi ostala. Na gymnáziu som zistil, že najviac ma priťahuje fyzika mikrosveta, a pre jej štúdium som sa napokon rozhodol. Študoval som v Prahe a zaiste okrem odborného kritéria dôležitý argument bol aj hlboký kultúrny rozmer tohto mesta. Mesta, kde žili a pracovali Kepler, Tycho de Brahe, Einstein, Heyrovský... Neskôr som strávil mnoho rokov v zahraničných inštitúciach. Bolo nesmierne inšpirujúce stretávať sa a pracovať s ľudmi, ktorí boli nadšení vedou a poznávaním. Byť v centre vedeckého sveta.

Keď som sa koncom roka 2007 ako vedecký pracovník Yale University rozvažoval kam ďalej pokračovať vo svojej kariere, bolo to neľahké rozhodovanie. Mohol som voliť medzi rôznymi ponukami v Spojených štátoch a v Európe. Napokon som sa rozhodol prijať pozíciu odborného asistenta na katedre fyziky na FJFI. K tomuto rozhodnutiu som dospel na základe niekoľkých agrumentov, ktoré ma presvedčili. Hlavným argumentom bol sympatický tím ľudí a zaujímavý vedecký program na katedre fyziky. Vďaka podpore MŠMT ČR vznikol program Centier základného výskumu. V súťaži bol mimoriadne úspešný projekt Centra pro fyziku ultra-relativistických jaderných srážek v spolupráci s Ústavom jadrovej fyziky Akadémie vied. V jeho rámci sa podarilo na katedre fyziky vybudovať atraktívny vedecký program štúdia jadrovej hmoty v extrémnych podmienkach. Keďže som sa tejto problematike venoval už od doktorátu, zlákala ma možnosť pokračovať na projektoch v kolaboráciach STAR a ALICE, priamo doma, v Prahe.

Na práci vo veľkých medzinárodných kolaboráciach sa mi páči to, že umožnuje šikovným študentom z našej fakulty presadiť sa hneď zkraja vo svetovej komunite. Skrz riešenie spoločných úloh, komunikujú s kolegami z celého sveta: Yale, MIT, Berkeley, CERN.... Cestujú podľa potreby po svete. Ich výsledky sú podrobené rovnakej vedeckej kritike, akoby pracovali v týchto inštitúciach. To dáva ich práci vysoký kredit a nepochybne prospieva ich budúcej profesionálnej kariere. Cesta za poznaním je dlhá a radi medzi sebou privítame dalšie talenty.