Systémové upozornění
Hlavní informace

Po úspěšném dokončení Univerzity v Hradci Králové absolvoval Milan Krbálek na doporučení svého někdejšího školitele Prof. RNDr. Petra Šeby, DrSc. (člena Dopplerova institutu při FJFI) doktorská studia na FJFI. V roce 2003 pak nastoupil jako odborný asistent na katedře matematiky FJFI, kde v současné době kromě jiných pedagogických aktivit vede přednášky a cvičení k předmětu Matematická analýza B 3 a 4, který je podle výsledků aktuální studentské ankety nejoblíbenějším předmětem na fakultě. Asistent Krbálek také vede celou řadu studentských projektů (bakalářských, diplomových a postgraduálních prací) v zaměření Matematické modelování a Tvorba softwaru. Jejich společným tématem je matematické modelování proudu vozidel či skupin chodců, což částečně koresponduje s oblastmi vědeckého zájmu dr. Krbálka.

Které další předměty na FJFI vyučujete?

Kromě již zmíněné matematické analýzy to jsou ještě Rovnice matematické fyziky, Seminář z matematické analýzy a nově připravuji předmět Modely dopravních systémů, který poběží od akademického roku 2010-2011.

Proč jste si pro svá doktorská studia zvolil právě FJFI?

Vzpomínám si zřetelně, že když jsem se rozhodoval, kam jít studovat, můj školitel Prof. Šeba prohlásil, že chce-li člověk dělat opravdovou matematiku, má v ČR pouze dvě možnosti: matfyz nebo Jaderku. Jaderku jsme nakonec vybrali zejména s ohledem na fakt, že kromě vynikajícího teoretického pozadí poskytuje také četné praktické aplikace a je významně napojena na neakademickou sféru.

Co Vás na matematice baví?

Velice přitažlivá je na matematice skutečnost, že jste stále zásobováni celou řadou nevyřešených úloh (vzešlých z konkrétních experimentů či ze studia různých přírodních a sociálních jevů) a vy máte tu jedinečnou šanci být první, kdo tuto úlohu vyřeší. Nebo jste postaveni před úlohu dešifrovat chování nějakého obzvlášť podivného systému, jakým je např. proud vozidel na dálnici. A také vytváření matematických modelů takových systémů je velice zajímavé.

Co vás víc baví? Učit nebo bádat? Lze to vůbec sladit?

Tenhle zdánlivý rozpor mezi učitelským povoláním a povoláním vědce je podle mě jen oprýskaným klišé. V současné době, kdy české univerzity pozvolna přecházejí k západnímu modelu, je nezbytné zvládat obě tyto disciplíny poměrně slušně. Mně osobně vyhovuje kombinace obojího. Během výuky totiž navazuji přirozený kontakt s novými studenty a mohu tak získávat nové členy pro svůj vědecký team. Příliv mladých „mozků“ je přitom pro každou vědeckou skupinu nezbytný.

Co byste poradil studentům, kteří váhají, kam se přihlásit na VŠ?

Asi ode mě neočekáváte, že budu doporučovat něco jiného než FJFI, že? Ale vážně: Podle mého názoru je významnou výhodou Jaderky fakt, že se středoškolský absolvent nemusí ihned na počátku studia rozhodnout pro konkrétní oblast, již bude studovat. Jaderka během prvních dvou let studia nabízí studentům možnost nahlédnout pod pokličku různých vědeckých disciplín a získat tak realistickou představu o tom, co která disciplína obnáší. Po dvou letech studií na FJFI je rozhodnutí o volbě konkrétního zaměření daleko snazší.