Studuje u nás

Bc. Jaroslava Fojtíková

Jmenuji se Jaroslava Fojtíková a na Jaderce jsem v současné době studentkou 4. ročníku zaměření Fyzikální inženýrství na Katedře inženýrství pevných látek.
 
O Jaderce jsem se poprvé dozvěděla v první ročníku na střední škole, kdy jsem náhodou narazila na informativní letáček o Fyzikálním týdnu. Atmosféra a program FyzTydu mě natolik nadchly, že jsem se další rok účastnila znovu a zbytek studia na gymnáziu jsem nepochybovala o tom, na jakou vysokou školu bych se ráda po maturitě přihlásila.
Na tzv. lámání chleba došlo až v maturitním ročníku, kdy mi přes výborné výsledky v mých oblíbených předmětech (matematika a fyzika) bylo odborně doporučeno, abych se raději věnovala humanitním vědám a laborce a "vědátorování" se zdaleka vyhla.
Přesto jsem se rozhodla, že to alespoň zkusím.
 
První dva roky studia jsou opravdu náročné. Spousta počítání, dokazování a psaní několikastránkových protokolů, kdy nadáváte, proč má den jen 24 hodin a konec semestru poznáte podle toho, že vám došly prostředky na psaní.
Nicméně všechno je důsledek prostředí, ve kterém se nacházíte. Na Jaderce je mimo spousty odborníků ve svém oboru také mnoho lidí, kteří jsou schopni nadchnout a vtáhnout vás do děje, takže pak vlastně sami zvyšujete svoje nároky na studium a někdy to ani nepostřehnete.
 
Po absolvování základního studia jsem váhala, jakým směrem se nadále ubírat. Na střední mě velmi bavila molekulová fyzika, ale pár semestru na Jaderce ve mně zanechalo hlubokou matematickou rýhu. Chtěla jsem tyto dva obory alespoň trochu propojit.
Nakonec jsem se na doporučení svojí cvičící zašla podívat na Den otevřených dveří Katedry inženýrství pevných látek, kam jsem se následně i přihlásila. 
 
Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na simulaci difuze plynu v polymerní matrici o specifickém složení. Jedná se o materiál, který tvoří primární obal optických vláken a ta je pak možné používat jako optické vláknové senzory (resp. čidla) pro určité typy plynů.
Celá simulace a tvorba rozsáhlých molekulárních modelů, kterými polymerní směsi jistě jsou, je založena na teorii Force Field.
Podstatou je nalezení souhrnné funkce potenciální energie souboru molekul, která popisuje dané meziatomární a mezimolekulární interakce a na základě této informace pak modelovat dynamiku celého systému.
Součástí Force Field metody je také parametrizace všech koeficientů, které daný funkční předpis obsahují. Tyto koeficienty jsou důsledkem aproximace kvantově-mechanických jevů, které se na začátku tvorby modelu příliš nezohledňují.
Všechny výpočty jsem prováděla v prostředí Materials Studio, jenž je hlavním softwarovým nástrojem PU KIPL.
 
Na bakalářskou práci tematicky navazuji i ve výzkumném úkolu, kde se zabývám závislostí difuze plynu na prosíťování polymeru, teplotě či samotné koncentraci plynu.
 
Svého rozhodnutí studovat na Jaderce rozhodně nelituji. Studium je sice náročné, ale po prvních pár semestrech na vás čeká individuální přístup, podpora pedagogů, kterým záleží na vašem dalším rozvoji, a samozřejmě přátelská atmosféra.
 
Příspěvek z roku 2011.

 


Galerie