Absolvent Jaderky

Ing. Kateřina Moudrá

Jmenuji se Kateřina Moudrá a na Jaderce jsem vystudovala obor experimentální jaderná a částicová fyzika (EJČF). Nyní pokračuji v navazujícím doktorském studiu.

První semestry na Jaderce se nesly v duchu zevrubného matematického a fyzikálního základu. Hlavně zpočátku je studium na Jaderce časově náročné a vyžaduje pevnou vůli. Především je ale vždy nesmírně zajímavé.

Od třeťáku má student možnost navštěvovat více specializovaných přednášek, které přímo souvisejí s jeho studijním oborem. Při přípravě bakalářské a diplomové práce může získat příležitost zapojit se do řešení zajímavých projektů. Studenti oboru EJČF spolupracují především s výzkumnými týmy v CERNu ve Švýcarsku a v BNL v USA.

V rámci diplomové práce jsem se věnovala analýze dat z experimentu ATLAS na urychlovači LHC v CERNu. Konkrétně jsem zkoumala procesy, kde během srážky protonů dochází k výměně fotonů, tedy jinými slovy dochází ke “srážkám světla.” Tyto procesy jsou důležité mimo jiné pro studium Higgsova bosonu a hledání fyziky za Standardním modelem. Spolupracovala jsem také se skupinou připravující upgrade detektoru ATLAS, který by se měl za pár let uskutečnit.

Už při přípravě diplomky jsem měla možnost dostat se do centra dění částicové fyziky: výsledky své práce jsem několikrát prezentovala přímo v CERNu, což pro mě byla vždy velká zkušenost. (A splněný sen.) Během doktorského studia se spolupráce s vědeckými skupinami prohlubuje a není výjimkou, že student během akademického roku navštíví několik zajímavých zahraničních konferencí a školení.

Momentálně se podílím na kalibraci jedné z komponent detektoru ATLAS v CERNu a na přípravě simulací pro nový běh urychlovače, kdy bude dosaženo dosud největších energií srážky protonů. Až urychlovač nabere nová data, ráda bych se v rámci disertační práce věnovala výzkumu temné hmoty. Popis temné hmoty je opředen mnoha otázkami. Kdo ví, možná právě experimenty na urychlovači částic nám na ně během následujících pár let dají odpověď.

Chceš být u toho? Neváhej a přidej se k nám na Jaderku :)


Galerie