Studuje u nás

Bc. Martin Šefl

Jmenuji se Martin Šefl a na Jaderce studuji 6. rokem. Prvně jsem se o této fakultě dověděl někdy na gymnáziu, když jsem bezcílně surfoval internetem. Od té doby jsem se nemohl dočkat chvíle, až bude po maturitě, a já nastoupím na svou vysněnou školu. Zúčastnil jsem se tehdy Fyzikálního týdne (současný Týden vědy) a v létě před nástupem na fakultu pak letní akce TCN. Na TCN jsem se o Jaderce dozvěděl spoustu dalších informací od starších studentů, které mi jen potvrdily správnost mé volby. 

Ze všeho nejdřív jsem chtěl studovat experimentální jadernou fyziku (dnes se tomu oboru říká Experimentální jaderná a částicová fyzika). Avšak během prvního semestru studia mě nadchla matematika, a já začal směřovat k matematickému modelování. Bakalářské studium modelování jsem dokončil. Nakonec mi však matematika přestala stačit. Protože mě to vždycky táhlo tak trochu do medicíny, rozhodl jsem se studovat místo matematického modelování obor radiologickou fyziku. 

Z toho, co stojí výše, je zřejmá jedna obrovská výhoda naší fakulty. Jsou to první dva roky základního studia, které vám dají spoustu času na rozkoukání, abyste si mohli osahat různé oblasti široké palety oborů, které fakulta nabízí. Díky společnému základu matematiky a fyziky můžete měnit obor, aniž byste museli opakovat celé první dva roky studia. 

Přestože jsem na začátku měl strach, že je Jaderka příliš náročná škola, a že bych taky nemusel uspět, ukázalo se, že obavy byly liché. Jaderka je opravdu náročná škola, ale pro průměrně inteligentního a hlavně pracovitého jedince by neměla představovat větší problém. 

Svoje rozhodnutí studovat na Jaderce považuji za výbornou volbu, stejně jako výběr oboru Radiologická fyzika. V posledním roce studia pracuji na poloviční úvazek v Ústavu radiační onkologie v nemocnici Na Bulovce. Diplomovou práci zpracovávám ve spolupráci s Oddělením dozimetrie záření Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Ve své práci se zabývám Monte Carlo modelováním svazků těžkých nabitých částic pomocí toolkiitu Geant4. 

Příspěvek z roku 2013.


Galerie