Studuje u nás

Ing. Ondřej Novák

Jaderné elektrárny mě fascinovaly od mala. Již na začátku vyššího stupně osmiletého gymnázia jsem jasně věděl, že chci jít studovat Jaderné inženýrství. Tehdy jsem však ještě vůbec netušil, co jaderné vědy obnáší.

V kvintě na osmiletém gymnáziu jsem v rámci Týdne vědy navštívil ÚJV Řež. Prošel jsem si tam osm hodin exkurzí, které mne neuvěřitelně bavily. Byl to jeden z impulzů, které mě povzbudili v touze studovat jadernou fyziku.

V septimě jsem se do Řeže vrátil a pod vedením RNDr. Vladimíra Wagnera, CSc., jsem zpracovával data z transmutačních experimentů. Odvedenou práci jsem přetavil v SOČ, která získala na celostátním kole cenu České nukleární společnosti.

Po maturitě jsem nastoupil do prvního ročníku bakalářského studia FJFI, obor Jaderné inženýrství. První dva roky bakalářského studia byly naplněny hlavně matematikou a fyzikou. Častokráte jsem se domníval, že náročná matematika a obecná fyzika k ničemu na mém zaměření nebudou. Zpětně však zjišťuji, že většina probírané látky má reálné uplatnění.

Ve svém snu být odborníkem na jaderné reaktory jsem však i přes obtíže vytrval a s příchodem třetího ročníku jsem se konečně dočkal předmětů, které jsou přímo spojené s oborem.

V bakalářské práci jsem se věnoval palivu v jaderných reaktorech provozovaných u nás, ale i ve světě. Momentálně studuji první ročník magisterského studia obor Jaderné inženýrství. Ve studiu paliva pokračuji i ve výzkumném úkolu, ve kterém se specializuji na výpočty reaktorové fyziky, a to převážně stochastickými metodami. Konkrétně vytvářím model reaktoru VVER – 1000 (ten co je v Temelíně) v programu SERPENT.

Letní semestr prvního roku magisterského studia jsem strávil na jedné z nejlepších univerzit na Jaderné inženýrství, univerzitě v Knoxville, USA, kde jsem se půl roku věnoval výzkumu výpočtů vyhořívání jaderného paliva. V rámci stáže jsem se podíval i do legendárních jaderných laboratoří Oak Ridge.

Po návratu z USA jsem dokončil magisterské studium prací spojující přípravu jaderných dat pro reaktorové výpočty a samotný výpočet prvního cyklu jaderné elektrárny Temelín.

Nyní studuji na Katedře jaderných reaktorů na FJFI doktorské studium. Zabývám se problematikou spojenou s měřením a výpočty velice časově krátkých změn hustoty neutronového toku (například když padá do reaktoru regulační tyč).

Příspěvek z roku 2015.

 


Galerie