Studuje u nás

Bc. Vladimír Klement

Jsem studentem 4. ročníku zaměření Tvorba softwaru. Mezi mé záliby už pěkných pár let patří programování a tak, když jsem přemýšlel kam po střední, byla nějaká škola, kde se „tvoří software“, jasnou volbou. To, že jsem si ze všech možností vybral zrovna FJFI, bylo dáno hlavně dvěma věcmi. Za prvé se mi jako studentovi gymnázia líbil vcelku široký záběr, neboť na naší fakultě lze studovat kde co od jaderné techniky, či lékařské dozimetrie až právě po programování. Za druhé pak fakt, že s volbou své definitivní specializace nemusíte spěchat a můžete si ji nechat během dvou let základního studia trochu projít hlavou. Každopádně škola mi vcelku přirostla k srdci, a tak jsem za své rozhodnutí rád.
Důvod, proč bych si tuto fakultu vybral i dnes, je však trochu jiný. Je jím hlavně to, že se zde neučí jen programovat algoritmy, které „padají z nebe“, a používat současné technologie, na které si možná za deset let nikdo nevzpomene, ale získáte tady i hluboký náhled do teorie, která za tím vším stojí. Díky tomuto pochopení principů pak máte možnost nové věci nejen používat, ale i aktivně tvořit.
Jinak ohledně mého studia: standardním způsobem jsem prošel první tři roky a získal titul bakaláře, v rámci letního kurzu jsem se na měsíc podíval do Ruska do jaderného ústavu v Dubně, a v současné době vedu cvičení z programování v C/C++ a připravuji se na obhajobu výzkumného úkolu. Tématem tohoto úkolu jsou numerické výpočty na grafické kartě a pracuji pod vedením Ing. Tomáše Oberhubera Ph.D. Ve zkratce jde o to, že vytvářím programy k řešení některých standardních numerických úloh, které však výpočetně náročné části provádí místo na procesoru na grafické kartě. Moderní grafické karty už totiž nejsou jednoúčelový hardware k výpočtům obrazu v počítačových hrách, ale zvládnou provádět prakticky jakýkoliv běžný paralelní výpočet. Proto se poslední dobou objevuje velká snaha řešit s jejich pomocí některé druhy výpočetně velmi náročných úloh (například fyzikálních simulací), neboť je díky tomu možno dosáhnout až řádového urychlení těchto výpočtů. Pro představu se můžete podívat na technologii PhysX, která slouží právě k fyzikálním výpočtům (i když jen pro potřeby her), či OpenCL a CUDA, jimž se věnuji já, a které umožňují používat grafickou kartu jako obecný koprocesor pro paralelní výpočty.
 

Příspěvek z roku 2010.


Galerie