Studuje u nás

Bc. Vojtěch Horný

Jmenuji se Vojtěch Horný a současné době studuji na naší fakultě v prvním ročníku navazujícího magisterského studia v  zaměření Informatická fyzika na Katedře fyzikální elektroniky. Už v posledních ročních gymnázia mi bylo jasné, že se ve svém dalším studiu chci věnovat fyzice. Zvažoval jsem různé alternativy, kam se přesně vydat. Přece jen, do Olomouce nebo do Brna by to z Opavy bylo blíže. Nakonec jsem ale dal na radu staršího spolužáka, který už na Jaderce nějakou dobu studoval, a podal jsem si jedinou přihlášku právě tam. A mohu říci, že nelituji. 

V maturitním ročníku jsem si užíval, že se nemusím stresovat s žádnými přijímacími procedurami, a na konci září jsem se už hlásil na zahajovacím týdnu. První dva ročníky základního studia byly skutečně velmi intenzivní. Nesmazatelnou stopu ve mně zanechala obávaná cvičení vedená odb. asistentem Pytlíčkem. S odstupem času si říkám že to bylo snad to nejlepší, co mě tenkrát mohlo potkat.

Ve třetím ročníku bylo třeba zvolit si studijní zaměření. Já se rozhodl pro Fyzikální elektroniku a pustil jsem se do své bakalářské práce, která se věnovala možným modifikacím jaderných procesů ve vysokoparametrovém plazmatu. Jednalo se vlastně o výpočty reakční rychlosti některých fúzních reakcí pro standardní a jemně modifikované podmínky. Modifikace byly zajištěny volbou jiných rozdělovacích funkcí rychlostí iontů oproti konvenčnímu maxwellovskému předpokladu extrémních podmínek (vysoká hustota, teplota), kdy je třeba podstatně rozšířit fyzikální model procesu. S posterem o této práci jsem se vydal v létě 2011 na Sicílii na letní školu Physics of Super-Intense Laser Fields, kam jsem se dostal i díky doporučení členů naší katedry. 

Ve svém výzkumném úkolu se věnuji K-alfa záření vzniklému při interakci krátkých laserových impulsů s terči s většinou vysokým protonovým číslem nebo jinými speciálními terči. Nyní jsem ve fázi, kdy metodou particle-in-cell modeluji chování terčíku a vzniklého plazmatu během dopadu laserové vlny. Výstupem těchto výpočtu jsou spektra elektronů, která budou použita jako vstup při následném výpočtu vyzařování rentgenového záření metodou Monte Carlo. 

Studium na FJFI lze vřele doporučit. Po náročných, nicméně nezbytných prvních dvou letech Vás čeká období, kdy dominuje skutečně individuální přístup školitele.  Na chodbách je cítit přátelská atmosféra. Mimo to škola nabízí více možností, jak se dostat na kratší či delší dobu na studijní pobyt do zahraničí, což  hodlám v blízké době znovu využít.

Pro další informace o mé osobě je možno navštívit web: http://kfe.fjfi.cvut.cz/~horny 

Příspěvek z roku 2012.


Galerie