Přednáší u nás

doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.

Přestože nejsem absolventem FJFI ČVUT v Praze, učím zde docela rád. Má to tři velmi logické důvody. Především učím studenty, kteří již něco přežili a poznamenalo je to se znaménkem plus. Tím myslím několik semestrů lineární algebry a matematické analýzy a další předměty tohoto typu. Druhým důvodem je, že shodou okolností přednáším i cvičím předměty související s mými výzkumnými zájmy (fuzzy, ANN, optimalizační heuristiky, analýza chaosu, fraktální analýza, dekompozice databází a Matlab). Třetí důvod je nepřímým následkem předchozích dvou. Stále jsou mezi mými chovanci studenti, kterým nevadí, že kvalitní řešení aktuálních problémů vyžaduje více námahy, a jdou do toho, přestože reverzace, pohyb po uzavřených křivkách, náhodná procházka a další alternativní strategie jsou snazší.

Jako absolvent oboru technická kybernetika na VŠCHT v Praze (1978, Ing., Transcendentní přenosy ohřívacích pecí) a aplikované matematiky na OU v Ostravě (2000, Ph.D., Globální optimalizace a umělá inteligence) jsem se habilitoval opět v oboru technická kybernetika na VŠCHT v Praze (2004, doc., Samoorganizace v metrickém prostoru). Od roku 2006 přednáším na KSE FJFI ČVUT v Praze na plný úvazek. Přitom se občas vracím k létům praxe po vojně, kdy jsem v chemickém průmyslu musel provádět nejen technické a statistické výpočty, ale i řízení technologických procesů s číslicovou zpětnou vazbou, což bylo více adrenalinové poslání. Dále jsem okusil i odvrácenou tvář informatiky as musel jsem analyzovat i programovat databázové systémy, což trvalo až do roku 1992. Od té doby se datuje můj únik od praxe do školství. Přes několik přestupních stanic jsem se dostal až na KSE FJFI, kde se snažím:

  • Učit o databázových systémech tak, aby logika a zdravý rozum vyhrály nad příručkami na motivy SQL
  • Učit o fuzzy systémech tak, aby to nebyla jen sbírka operátorů nad zamlženými blaty
  • Učit o umělých neuronových sítích tak, aby studenti pochopili, že příliš mnoho volnosti nejen při nastavování vah je patrně cesta do pekel 
  • Učit o optimalizačních heuristikách tak, aby tušili, jaký trik ještě zkusit, než prohlásíme problém za prakticky neřešitelný
  • Učit Matlab ne jako programovací jazyk, ale jako nástroj ke snadnému řešení matematických a technických úloh pomocí kombinace postupů, které lidstvo už dávno zvládlo


Moji studenti mi v rámci závěrečných prací (bakalářských, diplomových a dizertčních) pomáhají řešit výzkumné úkoly v oblasti biomedicíny (diagnostika Alzheimerovy choroby z 3D obrazu mozku s využitím digitální morfologie, transformací a fraktální analýzy), ekonomických aplikací (predikce v časových řadách na finančních trzích) a aplikované matematiky (invariantní rozpoznávání objektů, optimalizace ANN, analýza chaosu v EEG a EKG, heuristiky, multiagentní systémy, fuzzy vyhledávání, fuzzy řízení, dolování dat).

Příspěvek z roku 2009. 

Rozhovor s docentem Kukalem najdete také v Corpus Omne z prosince 2011.


Galerie