Absolvent Jaderky

Ing. Anna Michaelidesová

V létě 2011 jsem zdárně ukončila své magisterské studium na KDAIZ FJFI ČVUT. Když jsem si před několika lety vybírala vysokou školu, tak volba byla jasná. Hledala jsem zaměření, které by spojovalo fyziku a medicínu a obor Radiologická fyzika na katedře dozimetrie a aplikací ionizujícího záření FJFI ČVUT, byl jednoznačnou volbou. Tento velice zajímavý obor nabízí spojení matematiky, fyziky, biologie, chemie a to je jednoznačně plus, jelikož člověk získá široký přehled. Krom zajímavého studia nabízí tento obor i široké uplatnění v praxi a jelikož absolventů je málo, tak člověk se nemusí bát o to, že nesežene práci. Absolvent se může uchytit jak v oblasti zdravotnictví, tak ve vědě i v různých jiných institucích. Osobně momentálně částečně pracuji na Akademii Věd ČR, učím matematiku a fyziku na ÚJOP UK a rozšiřují si své vzdělání jako PhD studentka v oblasti radiologické fyziky – radiobiologie na KDAIZ FJFI ČVUT.

Příspěvek z roku 2012. 


Galerie