Absolvent Jaderky

Ing. František Vágner

Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou, obor Jaderná chemie, ukončil v roce 1978.

Po ukončení studia nastoupil do zaměstnání v Jaderné elektrárně Dukovany, kde pracoval jako vedoucí pracovník spektrometrie záření a radiochemických metod. Po roce 1989 zastával funkci vedoucího oddělení technické podpory. Dosud považuje za obrovskou příležitost, že mohl pracovat v provozu, kde se v té době instalovaly nejnovější technologie. Z těchto zkušeností čerpá po celý svůj profesní život.

V roce 1991 založil firmu ENVIRO s.r.o., v níž zastával funkci ředitele a jednatele společnosti. Ta se zabývala dodávkami měřicích a informačních systémů, počítačových sítí, vývojem software.

V roce 1995 začal pracovat v nově založené společnosti  ENVINET s.r.o., kde vykonával funkci ředitele a jednatele. Kromě dodávek měřicích a informačních systémů rozšířil rozsah podnikání o servisní a technickou podporu chemických, radiochemických a dozimetrických laboratoří v jaderných elektrárnách, včetně dodávek příslušných přístrojů a systémů.

Po sloučení s dalšími subjekty byla firma v listopadu roku 1997 transformována na akciovou společnost, kde František Vágner celou dobu zastává funkci předsedy představenstva a generálního ředitele.

ENVINET je dnes špičkovou inženýringovou společností na trhu dodávek a služeb pro jadernou energetiku a průmysl nejen v domácím měřítku, ale i v zahraničí. Její aktivity se soustřeďují na oblasti radiačního monitoringu a radiační ochrany, výroby detektorů pro měření ionizujícího záření a radiometrických systémů, charakterizace radioaktivních odpadů, chemických a radiochemických měření, laboratorních technologií, průmyslové automatizace a vývoje SW.

Po celou dobu svého podnikání je František Vágner neúnavným hnacím motorem složitého mechanizmu, kterým firma o více než 200 zaměstnancích bezesporu je. Je stále v čele, o krok před ostatními.

Být majoritním vlastníkem úspěšné prosperující firmy pro něj znamená velkou motivaci a zodpovědnost. Při své práci považuje za naprosto nezbytné jít osobním příkladem, pracovat s maximálním nasazením, neustále se vzdělávat, vážit si zákazníka, spolupracovníků i sám sebe. Klíčovým faktorem je pro něj loajalita k firmě a sounáležitost s kolegy.

Pod vedením Františka Vágnera získala firma řadu ocenění, sám obdržel čestný titul Manažer odvětví v celorepublikovém hodnocení. Firma má sídlo v Třebíči, pobočky v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín, v Praze, Kralupech nad Vltavou, Brně a dceřiné společnosti v Praze, na Slovensku a v Kanadě.

„Cesta k úspěchu není nikdy rovná a jednoduchá. Někdy můžeš i bloudit, ale je třeba za každých okolností neustrnout, najit správnou cestu, poučit se z  dílčího neúspěchu a jít stále kupředu. Snažím se záležitosti firmy, zaměstnanců i zákazníků řešit především srdcem“, říká úspěšný absolvent FJFI.

Příspěvek z roku 2011.


Galerie