Přednáší u nás

Ing. Jan Aubrecht, Ph.D.

Stále se rozhoduješ, kam jít studovat? Jakou vybrat specializaci? Právě pro Tebe jsme udělali rozhovor s jedním z našich absolventů, který se nyní věnuje výzkumu na AV ČR, v. v. i. a FJFI ČVUT. Honzu Aubrechta mužeš mimo jiné potkat také při přednáškách ve vyšším ročníku na oboru Inženýrství pevných látek.

Čím se katedra inženýrství pevných látek zabývá?

Katedra IPL se zabývá zjišťováním vnitřní struktury pevných látek. Jinými slovy se snažíme detailně poznat doposud nepopsané vlastnosti pevných látek na mikroskopické úrovni, tj. na úrovni základních stavebních jednotek atomů, molekul či iontů. Při znalosti skutečné struktury jsme schopni předpovědět chování takových látek, případně částečně ovlivňovat jejich vlastnosti. Pro výše zmíněné účely se využívají jak dlouhodobě známé metody a techniky, tak se snažíme využívat i nových přístupů.

Co katedra může nabídnout studentovi/ce, který/á se po jejím absolvování rozhodne odejít do praxe?

Absolventi jak bakalářského, tak samozřejmě i magisterského programu mají schopnosti využít získaných matematicko-fyzikálních znalostí pro řešení celé řady reálných inženýrských úloh a problémů. Takové vlastnosti jsou vysoce ceněné na pracovním trhu, a proto se naši absolventi mohou bez obav ucházet o nabízené pracovní pozice. Katedra dlouhodobě a úzce spolupracuje s řadou vývojových či komerčních firem, ve kterých mají s našimi absolventy velmi dobrou zkušenost.

Co katedra může nabídnout studentovi/ce, který/á by se chtěl/a stát vědeckým pracovníkem v oblasti pevných látek?

Pokud by se student po absolvování magisterského studia chtěl nadále věnovat výzkumné vědecké kariéře, tak ideální cestou je studium doktorského programu. Během této doby má student dostatek příležitostí navázat bližší kontakty s domácími, ale i zahraničními vědeckými organizacemi a institucemi.

Katedra dlouhodobě a úspěšně spolupracuje s většinou ústavů akademie věd, ale i dalšími vývojovými firmami. V současné době je to především vědecká spolupráce s Fyzikálním ústavem a Ústavem fotoniky a elektroniky, z průmyslové oblasti lze jmenovat firmy Crytur, On Semiconductor a mnoho dalších.

Proč by se měl/a student/ka přihlásit právě k nám?

Pod katedru Inženýrství pevných látek spadá široká nabídka teoretickým, ale i experimentálních témat. Znamená to, že odpovídající směr si u nás vybere jak student preferující spíše teoretické přístupy, tak člověk experimentálně zdatný, který naopak upřednostňuje reálný pokus. Vzájemná provázanost fyziky pevných látek dále umožňuje využívat poznatků obou přístupů, ale i ostatních příbuzných oddělení.

Jaké má student/ka možnosti (konkrétně na KIPLu), pokud má zájem vyrazit na studijní nebo pracovní pobyt do zahraničí?

Na tuto otázku nelze odpovědět jinak, než že možnosti jsou téměř nekonečné. Kromě běžných studentských výměnných či krátkodobých pobytů na zahraničních univerzitách, lze v rámci studia absolvovat i dlouhodobé (semestrové či více semestrové) stáže. Katedra a její jednotliví pracovníci udržují kontakty na zahraničních univerzitách a ústavech a studijní cesta do těchto destinací je poměrně snadná. V neposlední řadě lze zmínit i mezinárodní bilaterální projekty, které jsou téměř výhradně zaměřené na výměnné pobyty mezi spřátelenými výzkumnými ústavy.

Příspěvek z roku 2015.

 

 

 


Galerie