Přednáší u nás

Ing. Jan Dohnálek, Ph.D

"Ke studiu na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské mě přilákala možnost spojení zájmu o techniku a zároveň o výzkum v oblasti fyziky. Fakulta mi dala velmi dobrý matematický základ pro výzkumnou práci v oblasti aplikované fyziky, důkladné vzdělání v nejrůznějších fyzikálních oblastech až po aplikační obory. Současně oceňuji poskytnutou volnost v nasměrování mé vědecké kariéry."

"V rámci Ph.D. studia mi byla má mateřská fakulta nápomocna k získání zahraniční stáže na Oxfordské univerzitě v rámci stipenida Open Society Fund / British Foreign and Commonwealth Office a bylo mi umožněno dosáhnutí titulu Ph.D. i přes náplň mé vědecké práce poněkud se vymykající v té době běžným studijním oborům. V současné době pokračuje má spolupráce s FJFI především při výchově studentů a při jejich uplatňování v dynamickém oboru strukturní analýzy biologických molekul."                                                               

Příspěvek z roku 2009.


Galerie